www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Large Vertical Aperture Antenne

elevatiehoek
Zendvermogen
Horizon
Directe signaalweg
naar de transponder
Gereflecteerde signalen
van de grond of gebouwen
worden verzwakt

Figuur 1: een 90° gedraaid cartesisch coördinatenstelsel

elevatiehoek
Zendvermogen
Horizon
Directe signaalweg
naar de transponder
Gereflecteerde signalen
van de grond of gebouwen
worden verzwakt

Figuur 1: een 90° gedraaid cartesisch coördinatenstelsel

elevatiehoek
Zendvermogen
Horizon
Directe signaalweg
naar de transponder
Gereflecteerde signalen
van de grond of gebouwen
worden verzwakt

Figuur 1: een 90° gedraaid cartesisch coördinatenstelsel

Large Vertical Aperture Antenne

LVA-antennes (Large Vertical Aperture, LVA, Antenne met grote verticale opening) worden vaak gebruikt voor secundaire radarapparaten. Met een LVA-antenne heeft het verticale antennepatroon scherpere contouren. De LVA-antenne is een phased array antenne en bestaat uit een verticale array van een groot aantal stralingselementen. Deze worden gevoed met verschillende (maar vaste) fase en vermogen zodat het gewenste antennepatroon wordt gevormd.

In de praktijk is de LVA-antenne iets omhoog gedraaid zodat de hoofdlob zich onder een positieve elevatiehoek bevindt. De onderste rand van het diagram heeft een verzwakking van 4 tot 10 dB per graad en bereikt snel verwaarloosbare vermogensniveaus. (Andere antennevormen bereiken slechts waarden van 1,5 tot 2 dB per graad, afhankelijk van de kanteling).

Door de lagere antenneversterking bij negatieve elevatiehoeken worden reflecties op de grond verzwakt. Dit heeft de volgende voordelen:

  1. De LVA-antenne heeft minder zijlobben en straalt daarom meer in de hoofdrichting. Dit vergroot het bereik van de secundaire radar.
  2. De LVA-antenne vermindert het ontvangstvermogen van reflecties op de grond die de antennes vanuit een andere OBA-hoek bereiken. Dit vermindert fouten bij het bepalen van de hoek met behulp van de monopulsmethode.
  3. De LVA-antenne vermindert het zendvermogen in de richting van gebouwen of andere reflecterende oppervlakken op de grond. Dit vermindert de kans op foutieve ondervraging en dus ook het optreden van foutieve antwoorden.
Fotogalerij van antennes met grote verticale opening

Afbeelding 2: Standaard LVA-antenne van de MSSR 2000 I

Afbeelding 3: LVA-antenne licht omhoog gekanteld (positieve kanteling)

Afbeelding 4: SSR-radar van de luchtverkeersleiding, locatie Cölpin