www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové antény

Anténa s velkou vertikální aperturou

výškový úhel
Přenosový výkon
Horizont
Přímá cesta
signálu k
transpondéru
Odražené signály
od země nebo budov
jsou zeslabeny.

Obrázek 1: kartézský souřadnicový systém otočený o 90°.

výškový úhel
Přenosový výkon
Horizont
Přímá cesta
signálu k
transpondéru
Odražené signály
od země nebo budov
jsou zeslabeny.

Obrázek 1: kartézský souřadnicový systém otočený o 90°.

výškový úhel
Přenosový výkon
Horizont
Přímá cesta
signálu k
transpondéru
Odražené signály
od země nebo budov
jsou zeslabeny.

Obrázek 1: kartézský souřadnicový systém otočený o 90°.

Anténa s velkou vertikální aperturou

Antény s velkou vertikální aperturou (Large Vertical Aperture, LVA) se často používají pro sekundární radarová zařízení. U antén LVA má vertikální anténní obraz ostřejší kontury. Anténa LVA je fázová anténa a skládá se ze svislé soustavy velkého počtu vyzařovacích prvků. Ty jsou napájeny různou (ale pevnou) fází a výkonem tak, aby se vytvořil požadovaný anténní obrazec.

V praxi je anténa LVA mírně natočena nahoru, takže hlavní lalok je v kladném elevačním úhlu. Spodní okraj diagramu má útlum 4 až 10 dB na stupeň a rychle dosahuje zanedbatelných výkonů. (Jiné tvary antén dosahují v závislosti na náklonu pouze hodnot 1,5 až 2 dB na stupeň).

Vzhledem k nižšímu zisku antény při záporných elevačních úhlech dochází k útlumu odrazů od země. To má následující výhody:

  1. Anténa LVA má menší boční laloky, a proto vyzařuje více v hlavním směru. Tím se zvyšuje dosah sekundárního radaru.
  2. Anténa LVA snižuje sílu příjmu odrazů od země, které k anténám přicházejí z jiného úhlu OBA. Tím se snižují chyby při určování úhlu pomocí monopulzní metody.
  3. Anténa LVA snižuje vysílací výkon ve směru budov nebo jiných odrazných ploch na zemi. Tím se snižuje pravděpodobnost falešného dotazování a následně i výskyt falešných odpovědí.
Galerie obrázků antén s velkou vertikální aperturou

Obrázek 2: Standardní anténa LVA systému MSSR 2000 I

Obrázek 3: Anténa LVA mírně nakloněná nahoru (pozitivní náklon)

Obrázek 4: SSR radar řízení letového provozu, stanoviště Cölpin