www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Sparse phased array

Figuur 1: Voorbeeld van een „sparse phased array“ gebruikt in de AN/FPS-115 "Pave Paws" radar

Figuur 1: Voorbeeld van een „sparse phased array“ gebruikt in de AN/FPS-115 „Pave Paws“

Sparse phased array

Sparse phased arrays zijn zelden gebruikte phased arrays met een beperkt aantal emitterende elementen. Een vermindering van het aantal elementen tot het gedeelte dat nodig is om de antenne-opening volledig te vullen , leidt niet tot een ernstige verslechtering van de vorm van de hoofdbundel. De versterking van de antenne wordt bepaald door de werkelijk gebruikte stralingselementen. De bundelbreedte zal dezelfde zijn als voor een volledig gevulde opening. Het niveau van de zijlobben neemt echter toe naarmate het aantal stralingselementen wordt verwijderd.

Figuur 1 toont een sparse phased array waarvan een aantal stralingselementen willekeurig is verwijderd. Als deze sparse array slechts 25% van de elementen gebruikt, is de hoofdbundel nog steeds aanvaardbaar met een breedte van minder dan 1 graad tot −3 dB. In dit geval gaat echter ongeveer 75% van het vermogen verloren via de zijlobben.
 
Het voorbeeld in figuur 1 komt overeen met de sparse phased array van de AN/FPS-115 ”Pave Paws“ radar. De langste rij bevat 32 elementen. De antenne heeft in totaal 2 677 actieve elementen, waarvan er slechts 1 792 van stroom worden voorzien. Dit leidt tot een toename van het zijlobbenniveau met ongeveer 4 decibel[1] in vergelijking met een volledig ingeschakeld diafragma.

Quellen und Verweise:

  1. Brockway McMillan et al.: “Radiation Intensity of the PAVE PAWS Radar System”, National Research Council Washington DC, 1979 (411317) p. 16 - 18 (online)