www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové antény

Řídké fázované pole

Obrázek 1: Příklad řídké fázované soustavy použité v radaru AN/FPS-115 „Pave Paws“.

Obrázek 1: Příklad řídké fázované soustavy použité v radaru AN/FPS-115 „Pave Paws“.

Řídké fázované pole

Řídká fázovaná pole (Thinned Arrays) jsou zřídka používaná fázovaná pole se sníženým počtem vyzařujících prvků. Určité snížení počtu prvků na zlomek potřebný k úplnému vyplnění apertury antény nezhoršuje významně tvar jejího hlavního svazku. Zisk antény je dán skutečně použitými vyzařovacími prvky. Šířka paprsku bude stejná jako u zcela zaplněné clony. Úroveň bočních laloků však roste úměrně s počtem odstraněných vyzařujících prvků.

Na obrázku 1 je znázorněna řídká mřížka s náhodně odstraněným určitým počtem vyzařujících prvků. Pokud má toto řídké pole pouze 25 % využití prvků, je hlavní svazek stále přijatelný s šířkou menší než 1 stupeň až −3 dB. V tomto případě se však přibližně 75 % výkonu ztrácí bočními laloky.
 
Příklad na obrázku 1 odpovídá řídké fázované soustavě radaru AN/FPS-115 „Pave Paws“. Jeho nejdelší řádek obsahuje 32 prvků. Anténa má celkem 2 677 aktivních prvků, z nichž pouze 1 792 je napájeno. To má za následek zvýšení úrovně bočních laloků přibližně o 4 decibely[1] ve srovnání s plně zapojenou clonou.

Zdroje a prameny:

  1. Brockway McMillan et al.: “Radiation Intensity of the PAVE PAWS Radar System”, National Research Council Washington DC, 1979 (411317) p. 16 - 18 (online)