www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Разреденa фазирана решетка

Изображение 1: Пример за разреденa фазирана решетка, използвана в радара AN/FPS-115 «Pave Paws»

Изображение 1: Пример за разреденa фазирана решетка, използвана в радара AN/FPS-115 «Pave Paws»

Разреденa фазирана решетка

Разредените фазирани решетки (Thinned Arrays) са рядко използвани фазирани решетки с намален брой излъчващи елементи. Намаляването на броя на елементите до частта, необходима за пълното запълване на апертурата на антената, не води до сериозно влошаване на формата на основния лъч. Коефициентът на усилване на антената се определя от действително използваните излъчващи елементи. Широчината на лъча ще бъде същата като при напълно запълнена апертура. Нивото на страничните лобове обаче се увеличава пропорционално на броя на отстранените излъчващи елементи.

На Изображение 1 е показана разреденa решетка с произволно премахнати определен брой излъчващи елементи. Ако тази рядка решетка има само 25% използване на елементите, основният лъч все още е приемлив с ширина под 1 градус до −3dB. В този случай обаче около 75% от мощността се губи през страничните лопатки.
 
Примерът, показан на Изображение 1, съответства на разредената фазирана решетка на радара AN/FPS-115 «Pave Paws». Най-дългият му ред съдържа 32 елемента. Антената има общо 2677 активни елемента, от които само 1792 елемента са захранвани. Това води до увеличаване на нивото на страничните лобове с около 4 децибела[1] в сравнение с напълно задействан отвор.

Източници и ресурси:

  1. Brockway McMillan et al.: “Radiation Intensity of the PAVE PAWS Radar System”, National Research Council Washington DC, 1979 (411317) p. 16 - 18 (онлайн)