www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Фазообертач

керуючі напруги
для PIN-діодів
180°
22,5°
90°
45°

Рисунок 1. Друкована плата фазообертача з відрізками лінії передачі, що перемикаються

керуючі напруги
для PIN-діодів
180°
22,5°
90°
45°

Рисунок 1. Друкована плата фазообертача з відрізками лінії передачі, що перемикаються

Фазообертач

Фазообертачі (фазозсувачі), перемикаючі відрізки лінії передачі сигналів, функціонують швидше, ніж регулятори фази. На Рисунку 1 показаний чотирьохбітний перемикаючий фазообертач, що використовується в одному з радіолокаторів. В ньому відбувається перемикання декількох відрізків лінії передачі сигналу, кожен з яких має певну електричну довжину. Таким способом за допомогою цього фазообертача відбувається формування 16 різних фазових зсувів сигналу в діапазоні від 0º до 337,5º з кроком 22,5º.

Також чітко видні індуктивності (тонкі меандроподібні доріжки на платі у вигляді фільтрів нижніх частот) в лініях перемикання керуючої напруги для всіх 24 pin-діодів..

Оскільки цей фазообертач працює як в тракті передачі, так і в тракті приймання сигналів, то він має відповідні відгалуження для кожного тракту, перемикання між якими здійснюється за допомогою pin-діодів на спільній керамічній основі.

Для керування перемикачами, як в режиме випромінювання, так і в режимі приймання має використовуватися одна й та ж кодова послідовність.
Це легко пояснюється: випромінювальний елемент решітки, який працює з найбільшим фазовим зсувом, має першим приймати сигнал відлуння. Його фазообертач повинен мати найбільшу довжину відрізку лінії передачі для формування діаграми направленості антени в заданому напрямку.

45°
90°
180°

Рисунок 2. Перемикання відрізків лінії передачі у фазообертачі

45°
90°
180°

Рисунок 2. Перемикання відрізків лінії передачі у фазообертачі

Фазообертач направляє надвисокочастотний сигнал до кожного випромінювального елементу по відрізкам лінії передачі, що мають різну довжину. Сигнали, що пройшли різні шляхи, будуть мати різні затримки у часі і, відповідно, різні відносні фази. На Рисунку 2 схематично показане формування трьох фазових зсувів сигналу. Комутація виконується швидкими перемикачами на pin-діодах. В центральному обчислювачі розраховуються значення необхідних фазових зсувів для кожного випромінювального елементу, після чого виконується перемикання на відповідну комбінацію відрізків ліній передачі.