www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Управляеми фазорегулатори

управляващи напрежения
за PIN диоди
180°
22,5°
90°
45°

Изображение 1: Платка с управляем фазорегулатор с превключваеми сегменти на предавателната линия

управляващи напрежения
за PIN диоди
180°
22,5°
90°
45°

Изображение 1: Платка с управляем фазорегулатор с превключваеми сегменти на предавателната линия

Управляеми фазорегулатори

Цифрово-управляем микровълнов фазорегулатор които превключват сегментите на сигналните линии, функционират по-бързо от фазовите регулатори (дефазатори). На Изображение 1 е показан 4-битов превключващ фазорегулатор, използван в един от радарите. Той превключва няколко участъка от сигналната линия, всеки с определена електрическа дължина. По този начин с помощта на този фазов преобразувател се генерират 16 различни фазови измествания на сигнала, вариращи от 0º до 337,5º със стъпка 22,5º.

Можете също така ясно да видите индуктивностите (тънки, подобни на меандър писти върху платката като нискочестотни филтри) в линиите за превключване на управляващото напрежение за всички 24 PIN диоди.

Тъй като този микровълнов фазорегулатор работи както в трасетата за предаване, така и в трасетата за приемане на сигнала, той има съответни отводи за всяко трасе, като превключването между тях се осъществява чрез щифтови диоди върху обща керамична подложка.

Една и съща последователност от кодове трябва да се използва за управление на превключвателите както в режим на излъчване, така и в режим на приемане.
Това е лесно обяснимо: излъчващият елемент на решетката, който работи с най-голямо фазово изместване, трябва да е първият, който получава ехосигнала. Неговият фазов превключвател трябва да има най-дългата дължина на сегмента на предавателната линия, за да формира лъча на антената в дадена посока.

45°
90°
180°

Изображение 2: Превключване на сегментите на преносната линия във фазовия сигнал

45°
90°
180°

Изображение 2: Превключване на сегментите на преносната линия във фазовия сигнал

Фазорегулаторът изпраща високочестотен сигнал към всеки излъчващ елемент по протежение на участъци от предавателна линия с различни дължини. Сигналите, които са изминали различни пътища, ще имат различни времеви закъснения и следователно различни относителни фази. Изображение 2 показва схематично формирането на три фазови измествания на сигнала. Комутацията се извършва чрез бързи превключвания на щифтовите диоди. В централния калкулатор се изчисляват стойностите на необходимите фазови отмествания за всеки излъчващ елемент, след което се извършва превключване към подходящата комбинация от сегменти на предавателната линия.

Програмирането на фазорегулатори и особено предаването на информацията по серийна линия към фазорегулаторите обаче отнема много време. Това препрограмиране се извършва в мъртвото време между момента на приемане и следващия импулс на предаване. Тя може да бъде до 200 µs.