www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Antena Gregory

Rysunek 1: Zasada działania anteny typu Gregory.

Rysunek 1: Zasada działania anteny typu Gregory.

Antena Gregory

Podobnie jak antena Cassegraina, antena Gregory jest anteną ze zwierciadłem wtórnym umieszczonym przed wklęsłym zwierciadłem pierwotnym, które zazwyczaj jest paraboloidą obrotową. W antenie Gregory promiennik główny znajduje się za ogniskiem pierwotnym. Ponieważ subreflektor anteny Gregory ma kształt elipsoidy wklęsłej, posiada dwa ogniska. Jedno ognisko tej elipsoidy pokrywa się z ogniskiem głównym i leży pomiędzy dwoma reflektorami; główny promiennik znajduje się w drugim ognisku.

W antenie Cassegraina promiennik pierwotny znajduje się w ognisku hiperbolicznego subreflektora o wypukłym kształcie przed ogniskiem pierwotnym.