www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové antény

Gregoryho anténa

Obrázek 1: Princip Gregoryho antény.

Obrázek 1: Princip Gregoryho antény.

Gregoryho anténa

Stejně jako Cassegrainova anténa je Gregoryho anténa anténou se sekundárním zrcadlem před konkávním primárním zrcadlem, které má obvykle tvar otáčivého paraboloidu. U Gregoryho antény je primární zářič umístěn za primárním ohniskem. Protože subreflektor Gregoryho antény má elipsoidní konkávní tvar, má dvě ohniska. Jedno ohnisko tohoto elipsoidu se shoduje s primárním ohniskem a leží mezi dvěma reflektory; primární zářič se nachází v druhém ohnisku.

U Cassegrainovy antény je primární zářič umístěn v ohnisku hyperbolického subreflektoru konvexního tvaru před primárním ohniskem.