www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Грегъри антена

Изображение 1: Принцип на антената на Грегъри.

Изображение 1: Принцип на антената на Грегъри.

Грегъри антена

Подобно на антената на Касегрейн, антената на Грегъри е антена с вторично огледало пред вдлъбнато основно огледало, което обикновено е параболоид на въртене. В антената на Грегъри основният радиатор е разположен зад основния фокус. Тъй като подрефлекторът на антената на Грегъри има елипсовидна вдлъбната форма, той има две фокусни точки. Едната фокусна точка на този елипсоид съвпада с основния фокус и се намира между двата рефлектора; основният радиатор е разположен във втората фокусна точка.

В антената на Касегрейн основният излъчвател е разположен във фокусната точка на изпъкнал хиперболичен подрефлектор пред основния фокус.