www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Косекансно-квадратична антена

косекансно-квадратична
характеристика
практически
измерен
идеализирана

Изображение 1: Вертикална диаграма на насоченост на антена с косекансно-квадратична характеристика.

косекансно-квадратична
характеристика
практически
измерен
идеализирана

Изображение 1: Вертикална диаграма на насоченост на антена с косекансно-квадратична характеристика.

Косекансно-квадратична антена

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.