www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Антена віялового променю

Рисунок 1. Віялова діаграма направленості антени
a) вид збоку
b) вид спереду

Антена віялового променю

Антена віялового променю — це направлена антена, яка формує основний промінь, що має малу ширину в площині одного виміру і велику — у площині іншого. Така форма діаграми досягається шляхом використання дзеркальної антенної системи з рефлектором у формі вирізки з параболоїду обертання (як правило, симетричної). Якщо такий рефлектор має малий розмір у вертикальній площині і великий розмір у горизонтальній площині, то формована ним діаграма направленості антени буде широкою у вертикальній площині та вузькою — в горизонтальній.

Вырезка из параболоида вращения

Рисунок 2. Вирізка з параболоїду обертання

Антенна система такого типу (тільки з повернутим на 90° рефлектором), в основному, використовується в радіолокаторах, призначених для вимірювання висоти повітряної цілі, які називаються радіолокаційними висотомірами або радіовисотомірами. Оскільки в даному випадку рефлектор має малий розмір в горизонтальній площині і великій — у вертикальній площині, промінь такої антенної системи буде широким в горизонтальній площині і вузьким — у вертикальній. За формою промінь радіовисотоміру в горизонтальній площині є віяловим. В американських публікаціях такий тип діаграми направленості антени називають «діаграмою бобрового хвоста», оскільки вона плоска і широка, як і хвіст бобра.

Рисунок 3. Висотомір ПРВ-17 «Лінійка» (за класифікацією НАТО – «Odd Group»)

Рисунок 1. Веерная диаграмма направленности антенны
a) вид сбоку
b) вид спереди