www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Antena z wiązką wachlarzową

Rysunek 1: Wykres antenowy anteny z wiązką wachlarzową
a) Widok z boku
b) Widok z przodu

Antena z wiązką wachlarzową

Antena z wiązką wachlarzową (fan beam antenna) jest anteną kierunkową o wykres antenowy, która ma bardzo wąski kąt wiązki w jednym wymiarze i szerszy kąt wiązki w drugim wymiarze.

Odbłyśnik jest tylko fragmentem paraboloidy. Z typowego okrągłego kształtu paraboloidy pozostała jedynie wąska część środkowa.

Rysunek 2: Odbłyśnik jest tylko fragmentem paraboloidy.

Wykres ten uzyskuje się w przypadku odcięcia reflektora parabolicznego lub zastosowania tylko odcinka paraboloidy. Ponieważ reflektor jest teraz wąski w płaszczyźnie pionowej i szerszy w płaszczyźnie poziomej, daje to szerszy kąt apertury w pionie i bardzo wąski kąt apertury w poziomie. (Im szersza antena, tym węższy wykres!)

Rysunek 1: Wykres antenowy anteny z wiązką wachlarzową
a) Widok z boku
b) Widok z przodu

Rysunek 3: Radiowysokościomierz PRV-17

Ten typ anteny, obrócony o 90°, jest również powszechnie stosowany jako antena dla radiowysokościomierza (“height-finder”). Jednakże, ponieważ reflektor jest teraz wąski w płaszczyźnie poziomej i szerszy w płaszczyźnie pionowej, daje to nieco szerszy (około 5 … 7°) kąt wiązki w poziomie i bardzo wąski (często mniej niż 1°) w pionie. W publikacjach amerykańskich ten typ wzoru anteny jest również opisywany jako beaver-tail pattern, ponieważ jest on płaski i szeroki jak ogon bobra.