www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Антена с ветрилообразен лъч

Изображение 1: Диаграма на насоченост на антена с ветрилообразен лъч
а) Изглед отстрани
b) Изглед отпред

Антена с ветрилообразен лъч

Антена с ветрилообразен лъч е насочена антена с диаграма на насочване на антена, която има много тесен ъгъл на излъчване в едното измерение и по-широк ъгъл на излъчване в другото измерение. Тази форма на антенната диаграма на насоченост се нарича още «ветрилообразна», «веерна» или «листообразна».

Рефлекторът е само част от параболоид. От типичната кръгла параболоидна форма остава само тясна централна част.

Изображение 2: Рефлекторът е само част от параболоид.

Тази диаграма се постига, когато параболичният рефлектор е отрязан или се използва само сегмент от параболоид. Тъй като рефлекторът вече е тесен във вертикалната равнина и по-широк в хоризонталната, той създава по-широк ъгъл на апертурата във вертикалната равнина и много тесен ъгъл на апертурата в хоризонталната. (Колкото по-широка е антената, толкова по-тясна е диаграмата!)

Изображение 1: Диаграма на насоченост на антена с ветрилообразен лъч
а) Изглед отстрани
b) Изглед отпред

Изображение 3: Радиовисотомер ПРВ-17

Този тип антена, завъртяна на 90°, обикновено се използва и като антена за радиовисотомери (на английски език: “height-finder”). Въпреки това, тъй като рефлекторът е по-тесен в хоризонталната равнина и по-широк във вертикалната равнина, той създава малко по-широка хоризонтална (около 5 … 7°) и много тесна вертикална (често по-малко от 1°) ширина на главния лист. В американските публикации този тип антена се описва и като beaver-tail-diagram («диаграма като опашка на бобър»), тъй като е плоска и широка като опашката на бобър.