www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Антена с ветрилообразен лъч

Изображение 1: Схема на антена с ветрилообразен лъч
а) Изглед отстрани
b) Изглед отпред

Антена с ветрилообразен лъч

Антена с ветрилообразен лъч е насочена антена с диаграма на насочване на антена, която има много тесен ъгъл на излъчване в едното измерение и по-широк ъгъл на излъчване в другото измерение.

Рефлекторът е само част от параболоид. От типичната кръгла параболоидна форма остава само тясна централна част.

Изображение 2: Рефлекторът е само част от параболоид.

Тази диаграма се постига, когато параболичният рефлектор е отрязан или се използва само сегмент от параболоид. Тъй като рефлекторът вече е тесен във вертикалната равнина и по-широк в хоризонталната, той създава по-широк ъгъл на апертурата във вертикалната равнина и много тесен ъгъл на апертурата в хоризонталната. (Колкото по-широка е антената, толкова по-тясна е диаграмата!)

Изображение 1: Схема на антена с ветрилообразен лъч
а) Изглед отстрани
b) Изглед отпред

Изображение 3: Високомер ПРВ-17

Този тип антена, завъртяна на 90°, обикновено се използва и като антена за високомери (“height-finder”). Въпреки това, тъй като рефлекторът е по-тесен в хоризонталната равнина и по-широк във вертикалната равнина, той създава малко по-широк (около  … °) хоризонтален и много тесен (често по-малко от 1°) вертикален ъгъл на снопа. В американските публикации този тип антена се описва и като beaver-tail-diagram («диаграма като опашка на бобър»), тъй като е плоска и широка като опашката на бобър.