www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Speciale antennediagrammen

Trackstraal
Geleidestraal
Ontvangstraal

Figuur 1: Vliegbaan van een gelanceerde raket

Trackstraal
Geleidestraal
Ontvangstraal

Figuur 1: Vliegbaan van een gelanceerde raket

In een radarsysteem voor commandogeleide raketgeleiding worden verschillende speciale antennestralingspatronen gevormd. Commandogeleid is de naam die gegeven wordt aan een raketgeleidingssysteem waarbij een computer stuursignalen voor de raket berekent en deze via de commandozender naar de raket stuurt, zodat de raket een direct pad naar het rendez-vouspunt kan volgen. De radar bestaat daarom uit twee systemen: een of meer doelkanalen en een of meer raketkanalen.

Ontvangstraal / ­Geleidstraal

Als een opdrachtgeleide raket tijdens de lancering moet worden opgevangen door het raketkanaal, is een zeer breed antennepatroon met een kort bereik nodig (Capture Beam) om hem kort na de lancering naar het smallere antennepatroon met een groot bereik van de opdrachtzender (Guidance beam) te leiden. De afbeelding toont het pad van een gelanceerde raket op het moment dat deze wordt opgevangen door het geleidingsstation.

Trackstraal

De track beam is onderdeel van een doelkanaal. Er zijn twee technische methoden ingeburgerd: de conische scan en het monopulssysteem:

  1. Bij de conische scan draait een smal antennepatroon rond de as waarop ook de locatie van het doel zich bevindt. Als het doelwit van deze as afwijkt, wordt een foutspanning gegenereerd en wordt de antenne gevolgd om opnieuw een minimaal echosignaal te verkrijgen.
  2. In het monopulssysteem worden vier antennepatronen tegelijkertijd gegenereerd door faseafhankelijke sommatie van vier ontvangstantennes. Het doel moet zich altijd in het midden van de vier diagrammen bevinden, anders wordt er een foutsignaal gegenereerd dat wordt gebruikt om de diagrammen naar het doel te leiden.