www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové antény

Anténní paprsky pro rádiem řízené střely

sledovací paprsek
naváděcí paprsek
akviziční paprsek

Obrázek 1. Paprsky vytvořené pro navedení střely na cíl

sledovací paprsek
naváděcí paprsek
akviziční paprsek

Obrázek 1. Paprsky vytvořené pro navedení střely na cíl

Povelové navádění je způsob navádění, při kterém řídicí povely přijaté střelou z vnějšího bodu (naváděcí stanice) nutí střelu pohybovat se po dané trajektorii v prostoru.

Akviziční paprsek / ­Naváděcí paprsek

Poté, co střela opustí odpalovací zařízení, musí ji naváděcí stanice zachytit ve svém zorném poli. K tomuto účelu se používá široký paprsek. Poté, co je střela zachycena širokým paprskem, je přivedena do zorného pole naváděcí stanice, která má obvykle úzký paprsek. Obrázek 1 ukazuje okamžik, kdy se nově odpálená střela nachází v širokém svazku (akviziční paprsek).

Naváděcí paprsek

Ke sledování cíle při navádění střely se používají především dvě metody: kuželové skenování a monopuls.

  1. Systém kuželového skenování směruje radarový signál v kruhu kolem cíle. Rychlost skenování může být 15 až 40 otáček za sekundu. Pokud se cíl odchýlí od středu kružnice, po níž paprsek skenuje, radar generuje chybový signál v podobě řídicího napětí a posune paprsek anténou ve směru cíle.
  2. Monoimpulsní systém směřuje na cíl současně čtyři paprsky, jejichž osy jsou posunuty od elektrické osy antény a od sebe navzájem o stejnou úhlovou vzdálenost. Pokud je cíl ve směru elektrické osy antény, má signál ozvěny od něj v každém z paprsků stejnou amplitudu. Proto se tento směr nazývá také směr se stejným signálem. Pokud se cíl odchýlí od směru stejného signálu, signály ozvěny přijaté v různých paprscích již nebudou stejné, což umožňuje generovat chybový signál a posunout směr stejného signálu směrem k cíli.