www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Moda na pracę na dalekiego/bliskiego zasięgu

krótki zasięg
daleki zasięg

Rysunek 1: Wzór anteny radaru trójwymiarowego wykorzystującego cykle dalekiego i bliskiego zasięgu

krótki zasięg
daleki zasięg

Rysunek 1: Wzór anteny radaru trójwymiarowego wykorzystującego cykle dalekiego i bliskiego zasięgu

krótki zasięg
daleki zasięg

Rysunek 1: Wzór anteny radaru trójwymiarowego wykorzystującego cykle dalekiego i bliskiego zasięgu

Rysunek 2: Maksymalny i minimalny zasięg nakładają się na siebie przy dynamicznie zmieniającym się czasie trwania impulsu

Rysunek 2: Maksymalny i minimalny zasięg nakładają się na siebie przy dynamicznie zmieniającym się czasie trwania impulsu

Rysunek 2: Maksymalny i minimalny zasięg nakładają się na siebie przy dynamicznie zmieniającym się czasie trwania impulsu

Moda na pracę na dalekiego/bliskiego zasięgu

Charakterystyka nowoczesnych nadajników półprzewodnikowych nie pozwala na uzyskanie bardzo wysokich wartości mocy impulsu. Osiągalna moc impulsu modułów nadajnika wykorzystujących technologię półprzewodnikową jest ograniczona przez dopuszczalne napięcie, prąd i temperaturę. Z drugiej strony, radary wykorzystujące metodę kompresji impulsów nie wymagają tak dużej mocy impulsu. Sygnał modulowany częstotliwościowo o stosunkowo małej mocy impulsu, ale wystarczająco długiej szerokości impulsu zapewnia akceptowalny zasięg, podobnie jak krótki impuls o dużej mocy impulsu. Niestety, stosowanie długich impulsów pogarsza minimalny zasięg radaru. Dzieje się tak, ponieważ podczas emisji sygnału sondującego odbiornik jest odłączony od anteny, a zatem radar nie może odbierać sygnałów echa!

Aby zrekompensować tę wadę korzystania z długich impulsów („impulsy dalekiego zasięgu“), radar emituje krótsze impulsy w określonych momentach. Istnieją trzy główne sposoby wdrożenia tej metody.

  1. Krótszy impuls z modulacją częstotliwości (również podlegający kompresji) jest emitowany naprzemiennie z długim impulsem. Metoda ta jest typowa dla radarów obrony powietrznej, które nie mają specjalnych wymagań w zakresie minimalnego zasięgu, takich jak AN/FPS-117. W tym radarze impulsy o czasie trwania 100 i 800 mikrosekund są używane jako sygnały sondowania!
     
  2. Krótszy impuls jest niemodulowanym bardzo krótkim impulsem ( <1 mikrosekunda). Ograniczona moc impulsu skutkuje zmniejszonym zasięgiem radaru w tym okresie emisji. Ten wariant jest charakterystyczny dla radarów kontroli ruchu lotniczego, takich jak ASR-E.
     
  3. Wymagana moc impulsu zmienia się dynamicznie w zależności od wybranego kąta położenia. Czas trwania impulsu określa maksymalny zasięg. Tak więc w takim radarze wiązka o wzorze anteny cosecansquare jest tworzona przez nakładające się pary wiązek igłowych (rysunek 2).

Przy niższych kątach radar emituje serię trzech „impulsów krótkiego zasięgu“. Jest to konieczne do przetworzenia par impulsów, co jest możliwe tylko na krótkich dystansach.

Rysunek 3: Cyklogram pracy radaru z różnymi czasami trwania impulsów

daleki zasięg
daleki zasięg
krótki zasięg

Rysunek 3: Cyklogram pracy radaru z różnymi czasami trwania impulsów

daleki zasięg
daleki zasięg
krótki zasięg

Rysunek 3: Cyklogram pracy radaru z różnymi czasami trwania impulsów