www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Работа на дълъг/къс обхват

къс обхват
дълъг обхват

Изображение 1. Диаграма на насочено действие на трикоординатен радар, използващ цикли с дълъг и къс обхват

къс обхват
дълъг обхват

Изображение 1. Диаграма на насочено действие на трикоординатен радар, използващ цикли с дълъг и къс обхват

къс обхват
дълъг обхват

Изображение 1. Диаграма на насочено действие на трикоординатен радар, използващ цикли с дълъг и къс обхват

Изображение 2: Припокриване на максималния и минималния обхват при динамично променяща се продължителност на импулсите

Изображение 2: Припокриване на максималния и минималния обхват при динамично променяща се продължителност на импулсите

Изображение 2: Припокриване на максималния и минималния обхват при динамично променяща се продължителност на импулсите

Работа на дълъг/къс обхват

Характеристиките на съвременните полупроводникови предаватели не позволяват много високи стойности на мощността на импулсите. Постижимата импулсна мощност на предавателните модули, използващи полупроводникова технология, е ограничена от допустимото напрежение, ток и температура. От друга страна, радарите, които използват метода на компресиране на импулси, не изискват толкова голяма импулсна мощност. Честотно модулиран сигнал с относително малка мощност на импулса, но с достатъчно голяма широчина на импулса, осигурява приемлив обхват, както и кратък импулс с голяма мощност на импулса. За съжаление, използването на дълги импулси влошава минималния обхват на радара. Това е така, защото по време на излъчването на звуковия сигнал приемникът се изключва от антената и по този начин радарът не може да приема ехо-сигнали!

За да се компенсира този недостатък на използването на дълги импулси («импулси с голям обхват»), радарът излъчва по-къси импулси в определени моменти. Съществуват три основни начина за прилагане на този метод.

  1. По-кратък честотно модулиран импулс (който също подлежи на компресия) се излъчва последователно с дългия импулс. Този метод е типичен за радарите за противовъздушна отбрана, които нямат специални изисквания по отношение на минималния обхват, като например AN/FPS-117. В този радар като сондиращи сигнали се използват импулси с продължителност 100 и 800 микросекунди!
     
  2. По-краткият импулс е немодулиран много къс импулс ( <1 микросекунда). Ограничената мощност на импулса води до намаляване на обхвата на радара през този период на излъчване. Този вариант е характерен за радарите за контрол на въздушното движение, като например ASR-E.
     
  3. Необходимата мощност на импулса се променя динамично в зависимост от избрания ъгъл на позициониране. Продължителността на импулса определя максималния обхват. По този начин в такъв радар лъч с косекансквадратна диаграма на насоченост на антена се формира от припокриващи се двойки иглообразни диаграми (фигура 2).

При по-ниски ъгли на разположение радарът излъчва серия от три «импулса с къс обсег». Това е необходимо, за да се обработят двойките импулси, което е възможно само на къси разстояния.

Изображение 3. Циклограма на работата на радара с различна продължителност на импулсите

дълъг обхват
дълъг обхват
къс обхват

Изображение 3. Циклограма на работата на радара с различна продължителност на импулсите

дълъг обхват
дълъг обхват
къс обхват

Изображение 3. Циклограма на работата на радара с различна продължителност на импулсите