www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Wysokiej i niskiej wiązki

wysoka wiązka
niska wiązka
odbiornik
wysokiej
wiązki
odbiornik
niskiej
wiązki
dzielnik
mocy
nadajnik

Rysunek 1: Antena radarowa z układem anteny wysokiej i niskiej wiązki

wysoka wiązka
niska wiązka
odbiornik
wysokiej
wiązki
odbiornik
niskiej
wiązki
dzielnik
mocy
nadajnik

Rysunek 1: Antena radarowa z układem anteny
wysokiej i niskiej wiązki

Wysokiej i niskiej wiązki

W przypadku zasilania anteny parabolicznej dwoma nałożonymi na siebie promiennikami tubowymi uzyskuje się dwuwiązkową antenę o dwóch charakterystykach kierunkowości anteny, określane jako High Beam i Low Beam (Wysokiej i niskiej wiązki). Ten typ zasilania jest stosowany głównie w radarach kontroli ruchu lotniczego i ma na celu zmniejszenie poziomu zakłóceń od celów stałych w bliskim zasięgu w kanale wysokowiązanym.

Rysunek 1 przedstawia zasilanie przez dwa promienniki tubowe. Doprowadzenie to powinno być w fazie. W praktyce, promiennik tubowy dla dolnego schematu (geometrycznie górny) może być zasilany większą mocą niż promiennik dla górnego schematu. Moc nadawania jest dzielona przez dzielnik mocy. W czasie odbioru oba promienniki tubowe zasilają oddzielne kanały odbiorcze.

Rysunek 2: ASR-NG z potrójnym zasilaniem anteny

Rysunek 2: ASR-NG z potrójnym zasilaniem anteny

Możliwe jest także zasilanie mocą nadajnika tylko promiennika dolnej wiązki. W tym wariancie uzyskuje się lepszy zasięg maksymalny na niższych wysokościach. Odbiór jest nadal możliwy przy wykorzystaniu obu kanałów. Jest to możliwe, ponieważ granice diagramu na rysunku 1 pokazują tylko granice przy poziomie −3 dB. Natomiast przy niższych mocach oba diagramy pokrywają się prawie całkowicie. Na schemacie blokowym pomija się wówczas dzielnik mocy i duplekser tuby wiązki wysokiej. Ponieważ promiennik wysokopromieniowy odbiera również część energii nadawania bezpośrednio z promiennika niskopromieniowego, wejście kanału odbiorczego, który nie posiada dupleksera, musi być zabezpieczone ogranicznikiem.

W nowszych radarach stosuje się nawet trzeci promiennik tubowy w celu ponownego podziału wiązki wysokiej. Ten trzeci promiennik tubowy ma jednak funkcję wykonywania pomiaru kąta elewacji za pomocą radaru głównego metodą monopulsową w porównaniu z dwoma pozostałymi wzorcami kierunkowymi anten.