www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové antény

Vysoký a nízký paprsek

vysoký paprsek
nízký paprsek
vysoký
paprsek
přijímač
nízký
paprsek
přijímač
power
divider
vysílač

Obrázek 1: Radarová anténa s přívody vysokého a nízkého paprsku

vysoký paprsek
nízký paprsek
vysoký
paprsek
přijímač
nízký
paprsek
přijímač
výkon
dělič
vysílač

Obrázek 1: Radarová anténa s přívody vysokého a nízkého paprsku

Vysoký a nízký paprsek

Napájení parabolické antény dvěma překrývajícími se klaksony rohovými zářiči vzniká dvoupaprsková anténa se dvěma směrovými diagramy antény, označeným jako High Beam a Low Beam (Vysoký a nízký směrový diagram antény). Tento typ napájení se používá především v přehledových radarech řízení letového provozu a je určen ke snížení úrovně rušení pevných cílů v blízkém dosahu v kanálu vysokého paprsku.

Na obrázku 1 je znázorněno napájení prostřednictvím dvou rohových zářičů. Tento přívod by měl být ve fázi. V praxi může být rohový zářič pro spodní schéma (geometricky horní roh) napájen větším výkonem než zářič pro horní schéma. Vysílací výkon se rozdělí děličem výkonu. V době příjmu oba hornové zářiče napájejí samostatné přijímací kanály.

Obrázek 2: ASR-NG s trojitým napájením antény

Obrázek 2: ASR-NG s trojitým napájením antény

Je také možné napájet výkonem vysílače pouze zářič dolního svazku. Tato varianta dosahuje lepšího maximálního dosahu v nižších výškách. Příjem je stále možný s oběma kanály. Je to možné, protože hranice diagramu na obrázku 1 ukazují pouze hranice s úrovní −3 dB. Při nižších výkonových složkách se však oba diagramy téměř zcela překrývají. Dělič výkonu a duplexer horny dálkového světla jsou pak v blokovém schématu vynechány. Protože zářič dálkových světel přijímá část vysílací energie také přímo ze zářiče nízkých světel, musí být vstup přijímacího kanálu, který nemá duplexer, chráněn omezovačem.

U novějších radarů se dokonce používá třetí rohový zářič, který opět rozděluje dálkový paprsek. Tento třetí rohový zářič má však funkci provádět měření elevačního úhlu s primárním radarem pomocí monopulzní metody ve srovnání s ostatními dvěma směrovými vzory antén.