www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Висока и ниска диаграма на насочване на антената

високия лъч
ниския лъч
приемник за
високия лъч
приемник за
ниския лъч
делител на
мощност
предавател

Изображение 1: Радарна антена със захранване на високия и на ниския лъч

високия лъч
ниския лъч
приемник за
високия лъч
приемник за
ниския лъч
делител на
мощност
предавател

Изображение 1: Радарна антена със захранване
на високия и на ниския лъч

Висока и ниска диаграма на насочване на антената

Захранването на параболична антена с два наложени един върху друг рупорни излъчвателя води до двулъчева антена и две диаграми на насочване на антената, наречени висок лъч и нисък лъч. Този тип захранване се използва предимно в радарите за разузнаване на въздушното пространство за контрол на въздушното движение и има за цел да намали нивото на смущенията от фиксирани цели в близък обхват в канала на високия лъч.

На схемата в изображение 1 е показано захранването през двата рупорни излъчватели. Това захранване трябва да е във фаза. На практика роговият радиатор за долната схема (геометрично по-горната от двете) може да се захранва с по-голяма мощност от този за горната схема. Предавателната мощност се разделя с делител на мощност. Двата рупорни радиатора захранват отделни приемни канали.

Изображение 2: ASR-NG с тройно захранване на антената

Изображение 2: ASR-NG с тройно захранване на антената

Възможно е също така да се захранва само радиаторът на късите светлини с предавателя. Това осигурява по-голям обхват на по-ниски височини. Приемането е възможно и с двата канала. Това е възможно, тъй като границите на диаграмите на изображение 1 показват само ниво от −3 dB . При части с по-ниска мощност обаче двете диаграми се припокриват почти напълно. В блок-схемата след това се пропускат делителят на мощност и дуплексорът. Тъй като излъчвателят на високия лъч също получава част от предавателната енергия директно от излъчвателя на ниския лъч, входът на приемника, който няма дуплексор, трябва да бъде защитен с ограничител.

В по-новите радари се използва дори трети рупорен излъчвател, за да се раздели още веднъж ниският лъч. Този трети рупорен излъчвател обаче има и функцията да извършва измерване на ъгъла на елевация с първичния радар чрез метода на моноимпулса в сравнение с другите две насочени диаграми на антената.