www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Conisch scannen

Figuur 1: Bij de conische scan trekt de antenne een kegelvormig patroon rond zijn centrale as.

Figuur 1: Bij de conische scan trekt de antenne een kegelvormig patroon rond zijn centrale as.

Sommige oudere doelzoekende radars gebruiken de conisch scan om de exacte richting van het doel te bepalen.

U kunt een kegelvormig scanpatroon, zoals afgebeeld in figuur 1, opwekken met behulp van een roterende voeding die wordt aangedreven door een motor in de behuizing aan de achterzijde van de schotel. De as van de radarlob wordt zo gemaakt dat hij een kegel in de ruimte uitzwaait; de top van deze kegel bevindt zich natuurlijk bij de antenne of reflector van de radarzender.

Op een gegeven afstand van de antenne is het pad van de lobbenas een cirkel. Binnen het nuttige bereik van de straal overlapt de binnenrand van de lob altijd de as van het boorgat.

Laten we aannemen dat de kegelvormige scan wordt gebruikt voor het volgen van het doel. Indien het doel zich precies op de centrale as bevindt, wordt altijd een betrekkelijk constante, maar zeer kleine echo ontvangen. Maar als het doel zelfs maar een klein beetje van deze as verwijderd is, veranderen de niveaus tijdens een rotatie van de antennebundel. Bevindt het doel zich bijvoorbeeld te ver naar links, dan zal het echosignaal een maximum te zien geven als de antennestraalmotor naar links wijst en als hij naar rechts wijst, dan wordt een minimum ontvangen. Beweegt het doel dus iets naar links ten opzichte van het minimum, dan evalueert een computer deze informatie en genereert stuursignalen voor het servomechanisme van de antenne, die nu ook iets naar links beweegt totdat weer een constant niveau van het echosignaal wordt ontvangen. Op deze manier wordt de richting naar het doel altijd automatisch en zeer nauwkeurig bepaald in zijdelingse en elevatiehoeken.

© 2005 Christian Wolff

Figuur 2: Een animatie van de conische scan

Het is ook mogelijk om een conisch scanpatroon uit te voeren terwijl de radar alleen in ontvangstmodus staat (COSRO genoemd, van Conical Scan on Receive Only). Er worden verschillende antennes gebruikt voor zenden en ontvangen. Alleen de ontvangstantenne maakt gebruik van de conische scan. Het antennediagram van de zendantenne moet breed genoeg zijn om alle ontvangen richtingen van de ontvangstantenne te bestrijken.