www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İki Yollu Anten Çizgesi

Gönderim anındaki
anten çizgesi
Alım sırasındaki
anlık 8 adet
anten çizgesi
İki yollu anten
çizgesinin
6. alım kanalı

Resim 1: Sayısal biçimlendirilmiş iki yollu anten çizgesi için açıklayıcı bir örnek

Gönderim anındaki
anten çizgesi
Alım sırasındaki
8 adet anlık küçük
anten çizgesi
İki yollu anten
çizgesinin
6. alım kanalı

Resim 1: Sayısal biçimlendirilmiş iki yollu anten çizgesi için açıklayıcı bir örnek

İki Yollu Anten Çizgesi

İki yollu anten çizgesi (”two-way beamwidth” ya da ”two-way antenna pattern”) genellikle bir radarın gönderim ve alım sırasında farklı anten çizgesi kullanması ile ortaya çıkar. Örneğin, sayısal demet biçimlendirme özelliğine sahip çok-işlevli radarlar iki yollu çizge kullanırlar. Bu tür bir radar, gönderim sırasında tüm sahayı, örneğin bir fan pervanesi biçimli bir demetle aydınlatmalı, alım sırasında ise anlık oluşan daha küçük anten çizgeleri ile arama yapmalıdır. Alım sırasında gönderilen anten çizgesinin, alım sırasındaki çizgeyle binişmesi sonucu iki yollu diyebileceğimiz bir anten çizgesi ortaya çıkar.

Resim 2: Değişik bakış açılarından iki yollu anten çizgesi

Resim 2: Değişik bakış açılarından iki yollu anten çizgesi

Bir bistatik, Uçağa Takılı Yana Bakan Radar (Side Looking Airborne Radar, SLAR) için iki yollu anten çizgesi farklı bakış açılarında (aspect angles) ortaya çıkabilir. Örneğin, eğer bir uydudan bir simetrik anten çizgesi yatık olarak yer yüzeyini aydınlatırsa, aydınlatılan yüzey elips biçiminde olur. Farklı bir konumda bulunan, aynı anten çizgesine sahip ve aynı yüzeyi aydınlatan bir ikinci uydunun aydınlattığı alan ise birinciye göre zıt yönde döndürülmüş, yine elips biçimli bir alandır. Yalnızca her iki elipsle aydınlatılan alanlar (sınırı aşan durumlarda ise ikisinin kesişmesiyle ortaya çıkan ortak alan) gözlemlenebilir. Daha farklı açılarla gelen böyle elipsler, yer yüzeyinde, büyüklüğü kapsanan tüm elipslere bağlı olan, sadece bir küçük daire meydana getirirler. Böylece, her bireysel anten çizgesinin kullanılabilir çizge genişliğinin gücü yaklaşık -1,5 dB kadar azalır.

Yapay Açıklıklı bir radarda ise bu durum, değişik uydu konumlarından alınan yankı işaretlerinin tümünün işaretlerin işlenmesinde kullanılan Işıldak Modu (Spotlight Mode) için söz konusudur. Yapay açıklık ile radar resminin hesaplanmasında, sadece uydunun değişik yönlerden eşit miktarda aydınlatılabildiği yüzey kullanılabilir. Bu, iki yollu anten çizgesinin demet genişliğinden kaynaklanan çözünürlük yeteneğini de iyileştirir (−3 dB lik demet genişliği yerine -1,5 dB lik bir demet genişliği).