www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Dwukierunkowa charakterystyka anteny

Wzór anteny w
trybie nadawania
8 jednoczesnych
wąskich wzorów
antenowych w
trybie odbioru
Dwukierunkowy
wzór anteny
6. kanału odbiorczego

Rys. 1: Przykładowy dwukierunkowy wzór anteny utworzony cyfrowo

Wzór anteny w
trybie nadawania
8 jednoczesnych
wąskich wzorów
antenowych w
trybie odbioru
Dwukierunkowy
wzór anteny
6. kanału odbiorczego

Rys. 1: Przykładowy dwukierunkowy wzór anteny utworzony cyfrowo

Dwukierunkowa charakterystyka anteny

Dwukierunkowa charakterystyka anteny (po angielsku: two-way beamwidth lub two-way antenna pattern) występuje zazwyczaj wtedy, gdy radar wykorzystuje inną charakterystykę anteny podczas nadawania niż podczas odbioru. Dzieje się tak na przykład w przypadku radarów wielofunkcyjnych wykorzystujących cyfrowe kształtowanie wiązki. Taki radar musi na przykład oświetlać całą przestrzeń wiązki płetwy w trybie nadawania, który następnie ma być skanowany przez jednocześnie uformowane indywidualne wąskie wzory odbioru w trybie odbioru. Superpozycja nadawanego wzoru anteny z wzorem anteny skutecznym podczas odbioru jest wtedy dwukierunkowym wzorem anteny.

Rysunek 2: Dwukierunkowa charakterystyka anteny ze względu na różne kąty widzenia

Rysunek 2: Dwukierunkowa charakterystyka anteny ze względu na różne kąty widzenia

Zastosowanie do bistatycznego SAR i SLAR

W przypadku bistatycznego radaru skanowania bocznego, dwukierunkowy wzór anteny może być również wytwarzany pod różnymi kątami. Na przykład, jeśli symetryczny wzór anteny z satelity pada ukośnie na powierzchnię Ziemi, skutkuje to oświetlonym obszarem elipsy, której obszar można obliczyć na podstawie długości osi głównej i osi pomocniczej.

(1)

  • ΘB = szerokość wiązki anteny
  • R·ΘB = prawidłowe przybliżenie dla małych kątów
  • R = odległość skośna
  • γ = kąt depresji

Kąt depresji to kąt pomiędzy linią poziomą a linią widzenia radaru.

Jednak drugi satelita, również skierowany na tę powierzchnię z innej pozycji z tym samym wzorem anteny, tworzy elipsę, która jest skręcona w porównaniu do pierwszej. Można zaobserwować tylko obszar oświetlony przez dwie elipsy (w skrajnych przypadkach leżące poprzecznie jedna na drugiej). Kilka takich elips o różnych kątach nachylenia tworzy jedynie mały okrąg o rozmiarze zawartym we wszystkich elipsach na powierzchni Ziemi. Czyli okrąg o średnicy B. Stosunek pola powierzchni okręgu do pola powierzchni elipsy jest wtedy równy tylko sin(γ). Przy kącie zagłębienia 30° daje to współczynnik dokładnie 0,5 - o który zmniejsza się powierzchnia odbicia, a tym samym moc odbicia. Użyteczna szerokość schematu poszczególnych anten jest zatem zmniejszona w przybliżeniu do poziomu mocy −1,5 dB.

Na przykład w radarze z syntetyczną aperturą przypadek ten występuje również w trybie Spotlight, ponieważ wszystkie odebrane sygnały echa z różnych pozycji satelity są wykorzystywane do przetwarzania sygnału. Tylko obszar, który satelita może równomiernie oświetlić z różnych kierunków, może być wykorzystany do obliczenia obrazu radarowego z syntetycznej apertury. Poprawia to również zdolność rozdzielczą wynikającą z szerokości diagramu anteny dwukierunkowej (−3 dB)·sin(30°) = (−1,5 dB)

Warto zauważyć, że zależność ta może być również zastosowana do radaru monostatycznego, który promieniuje pionowo w dół: W tym przypadku kąt depresji jest równy 90°, a sinus tego kąta jest równy jeden. W ten sposób jego zdolność rozdzielcza pozostaje na zwykłym poziomie −3 dB.

Dalsze zastosowania

Rysunek 3: Moduł radaru FMCW z antenami o różnych rozmiarach do nadawania i odbioru.
(Dzięki uprzejmości RFbeam Microwave GmbH)

Rysunek 3: Moduł radaru FMCW z antenami o różnych rozmiarach do nadawania i odbioru.
(Dzięki uprzejmości
RFbeam Microwave GmbH)

Innym zastosowaniem jest na przykład radar ze skanowaniem stożkowym tylko na ścieżce odbiorczej (COSRO), taki jak historyczny radar śledzenia celów Typu 275.

Jednak bardziej nowoczesne radary wykorzystują również różne anteny nadawcze i odbiorcze, takie jak K-MC4 firmy RFbeam Microwave GmbH, który działa w paśmie częstotliwości 24 GHz (rys. 3). Dzięki temu modułowi radarowemu możliwa jest realizacja metody monopulsowej w jednej płaszczyźnie. Można jednak użyć tylko jednego kanału odbiorczego. Oznacza to, że charakterystyki anten nadawczej i odbiorczej nakładają się na siebie. Promienie listki boczne nadawczej i odbiorczej znajdują się pod różnymi kątami, a ich intensywność jest zmniejszona.