www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Antena z wiązką ołówkową

Grafika bardzo cienkiego wzoru anteny, tj. wiązki ołówkowej.

Rysunek 1: Antena z wiązką ołówkową

Anteny, które skupiają się bardzo silnie w azymucie i elewacji są często nazywane antenami z wiązką ołówkową. W literaturze anglojęzycznej nazywane są one antenami typu pencil-beam. Na przykład, antena fazowana może emitować wiązkę ołówkową, tj. wiązkę transmisyjną tak cienką jak ołówek. Anteny z wiązką ołówkową są stosowane w radarach śledzących cele. Prawdziwe radary 3D, takie jak AN/FPS-117, również emitują wiązki ołówkowe. W radarach wielofunkcyjnych z cyfrowym tworzeniem wzoru anteny, różne wiązki ołówkowe są formowane jednocześnie tylko na drodze odbioru, podczas gdy w momencie nadawania, na przykład, szeroki wzór wachlarzowy oświetla wszystkie kierunki jednocześnie.