www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Иглообразна диаграма на насоченост на антената

A pencil beam is „thin like a pencil”.

Изображение 1. Лъч, който е «тънък като молив»

Антени с тясна, иглообразна диаграма на насочено действие фокусират изключително силно в хоризонтална и вертикална равнина. В англоезичната литература това диаграма често се нарича pencil beam (т.е. лъч, «тънък като молив»). Например фазираната антенна решетка може да излъчва иглообразен лъч. Антени с иглообразна диаграма се използват като радари за проследяване на цели. Истинските трикоординатни радари, като AN/FPS-117, също използват иглообразни лъчи. В многофункционалните радари с цифрово формиране на антенната диаграма на насоченост различни тънки лъчи се формират едновременно само по пътя на приемане, докато в момента на предаване например широка ветрилообразна диаграма осветява всички посоки едновременно.