www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Ізотропне випромінення

Рисунок 1. Ізотропний випромінювач має шароподібну діаграму випромінювання

a green ball

Рисунок 1. Ізотропний випромінювач має шароподібну діаграму випромінювання

Ізотропне випромінення

Деякі джерела випромінення випромінюють енергію однаково у всіх напрямах. Випромінення такого типу відомо як ізотропне випромінення. Ми всі знаємо, що Сонце випромінює енергію у всіх напрямах. Енергія, випромінювана Сонцем, виміряна на фіксованій відстані, при будь-якому куті буде приблизно однаковою. Припустимо, що вимірювальний пристрій переміщується навколо та зупиняється у точках, показаних на рисунку, для вимірювання кількості випромінення. У будь-якій точці кола відстань від вимірювального пристрою до Сонця є однаковою. Виміряне випромінення також буде однаковим. Тому Сонце розглядається як ізотропний випромінювач.

Рисунок 2. Діаграма випромінювання дипольних антен має форму сплюснутого тора

Рисунок 2. Діаграма випромінювання дипольних антен має форму сплюснутого тора

В проектуванні антен ізотропний випромінювач є гіпотетичною антеною. В реальності такої антени не існує. Однак вона використовується для порівняння реальних антен друг з другом. В даному випадку ізотропний випромінювач відіграє роль гіпотетичного еталона. Реальні антени характеризуються коефіцієнтом підсилювання, який визначається шляхом порівняння їхнього випромінення із випроміненням цього еталону. Визначений таким чином коефіцієнт підсилювання є мірою направленості конкретної досліджуваної антени.