www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Изотропният радиатор

Изображение 1. Изотропният радиатор има кръгов модел на излъчване със същия интензитет във всички посоки

a green ball

Изображение 1. Изотропният радиатор има кръгов модел на излъчване със същия интензитет във всички посоки

Изотропният радиатор

Изотропният радиатор е въображаема (идеална) антена, която излъчва електромагнитна енергия със същия интензитет във всички посоки. Направеният модел на изотропен емитер е кръгъл във всички секции. Изотропният емитер излъчва без загуби, т.е. неговата ефективност е 100%.

Всички знаем, че слънцето излъчва енергия във всички посоки. Енергията, излъчвана от слънцето, измерена на фиксирано разстояние, ще бъде приблизително еднаква под всеки ъгъл. Да предположим, че измервателното устройство се движи и спира в точките, показани на Изображениета, за да измери количеството радиация. Във всяка точка на кръга разстоянието от измервателното устройство до слънцето е еднакво. Измереното излъчване също ще бъде същото. Следователно слънцето се счита за изотропен излъчвател.

Изображение 2. Радиационният модел на диполните антени има формата на сплескан торус

Изображение 2. Радиационният модел на диполните антени има формата на сплескан торус

В дизайна на антената изотропният радиатор е хипотетична антена. В действителност такава антена не съществува. Той обаче се използва за сравняване на реални антени помежду си. В този случай изотропният излъчвател играе ролята на хипотетичен стандарт. Реалните антени се характеризират с коефициент на усилване, който се определя чрез сравняване на тяхното излъчване с излъчването на този стандарт. Така определеното усилване е мярка за насочеността на конкретната тествана антена.