www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Funkcje anteny radarowej

Antena jest jedną z najbardziej wrażliwych części systemu radarowego. Wykonuje on następujące funkcje w całym systemie:

Konstrukcja anteny musi zapewniać wykonanie tych zadań w każdych warunkach pogodowych. Z tego powodu często stosowane są radomy ochronne, które zapewniają stosunkowo stabilne warunki środowiskowe.

Wydajność systemu radarowego jest matematycznie uproszczona i jest wprost proporcjonalna do iloczynu wielkości efektywnej anteny i mocy nadawczej. Inwestycja w antenę ma więc zawsze bezpośredni wpływ na wydajność jednostki radarowej.

Jeśli weźmie się pod uwagę te wymagania dotyczące anten, to w użyciu są głównie dwa podstawowe typy anten radarowych: