www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Функции, изпълнявани от радарни антени

Антената е устройство, което действа като преобразувател (трансформатор), за да осигури добро съвпадение между захранващата линия (захранващо устройство) като локален източник на енергия и свободно пространство. Ако антената не съответства на свободното пространство, тогава мощността ще бъде отразена обратно към генератора, което води до загуба на излъчваната мощност. Антената е един от най-важните елементи на радарната система. Той изпълнява следните важни функции:

Антената трябва да бъде проектирана да поддържа производителността при всякакви условия на околната среда. Когато се наблюдават относително тежки условия, могат да се използват радиопрозрачни куполи.

Основният индикатор за ефективността на радара може да бъде представен като произведение на апертурата или площта на отваряне, умножено по средната мощност на излъчване. Следователно инвестицията в антена дава резултати по отношение на ефективността на целия радар.

Въз основа на изброените функции и необходимата ефективност на тяхното изпълнение се използват главно антени от два типа: