www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yansıtıcı Yüzeyindeki Düzgünsüzlükler

Düzgün yansıma
Dağınık
yansıma
Işıyıcı
Yansıtıcı yüzey
düzgünsüzlüğü

Resim 1: Bir yansıtıcı hatasının etkisi

Düzgün yansıma
Dağınık
yansıma
Işıyıcı
Yansıtıcı yüzey
düzgünsüzlüğü

Resim 1: Bir yansıtıcı hatasının etkisi

Yansıtıcı Yüzeyindeki Düzgünsüzlükler

Bir antenin imalatı sırasında yaşanan bazı teknik zorluklar nedeniyle yansıtıcının ideal parabolik biçiminden bazı sapmalar olabilir ve bunun sonucu olarakta yan topuzlar ortaya çıkabilir. Bir yansıtıcının yüzeyi ancak bir belirli tolerans sınırları içinde imal edilebilir. Anten yan topuzlarının büyüklüğünün kabul edilebilir sınırlar içinde kalması için yansıtıcı yüzeyi hatalarının λ /32 değerini aşmaması gerekir.

İzin verilen yukarıdaki değerin aşılması halinde yan topuzların seviyesinde artışlar meydana gelir. Bu sapmalar aynı tip, ayrı ayrı antenlerin çizgeleri arasında da önemli farklılıklara neden olur. Bu nedenle her bir anten ölçümü ayrı ayrı yapılmalıdır. Mükemmel bir antenin imalatı çevreden kaynaklanan ve ölçüm sonuçlarında hataya yol açabilecek hiçbir yansımanın bulunmadığı özel ölçüm istasyonlarında yapılmalıdır.

Resim 2: ATC S-Band Anteni test ediliyor
© 2005 EASAT Ltd.

Resim 2: ATC S-Band Anteni test ediliyor
© 2005 EASAT

İşletme sırasında yansıtıcılar olabilecek hasarlara karşı özenle korunmalıdır. Yansıtıcı üzerinde oluşan bir ince buz tabakası bile antenin özelliklerini aşırı derecede bozabilir.