www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Uzun Menzil/Kısa Menzil

Kısa menzil
Uzun menzil

Resim 1: 3-boyutlu, uzun- ve kısa menzilli bir radarın anten çizgesi

Kısa menzil
Uzun menzil

Resim 1: 3-boyutlu, uzun- ve kısa menzilli bir radarın anten çizgesi

Kısa menzil
Uzun menzil

Resim 1: 3-boyutlu, uzun- ve kısa menzilli bir radarın anten çizgesi

Resim 2: Farklı darbe süreleri ile elde edilen dinamik menziller

Resim 2: Farklı darbe süreleri ile elde edilen dinamik menziller

Resim 2: Farklı darbe süreleri ile elde edilen dinamik menziller

Uzun Menzil/Kısa Menzil

Uzun menzil/kısa menzil Darbe İçi Modülasyon ve Darbe Sıkıştırma tekniğini kullanan bir radar için zamana bağlı iki farklı çalışma modudur.

Modern katı hal göndericileri ile artık çok yüksek darbe güçlerini üretme imkânları bulunmamaktadır. Yarıiletken teknolojisi ile üretilmiş güç modüllerinin tepe güçleri sınırlıdır. Bununla birlikte Darbe Sıkıştırma Yöntemlerinin kullanılmasına başlanmasıyla böylesine büyük darbe güçlerine gerekte kalmamıştır. Bu teknoloji sayesinde, nispeten daha uzun (800 µs ye kadar), modüle edilmiş gönderim darbeleri ile yine büyük menzillere ulaşılabilmek mümkün olmaktadır.

Maalesef, günümüzde çok uzun gönderim darbelerinin kullanılması En Küçük Menzil ölçümlerinde hatalı sonuçlara yol açmaktadır. Çünkü gönderici çalıştığı sürece, alıcı çalışamaz!

Bu çok uzun süreli darbelerden (”long-range pulses“) kaynaklanan sakıncayı telafi etmek için geliştirilen, belirlenmiş bir zaman şemasına uygun olarak, daha dar bir gönderim darbesinin de (”short-range pulse“) katılarak yollandığı, üç yöntem vardır:

  1. Bu, iyi bir menzil çözünürlüğü elde etmek için, tekrardan darbe sıkıştırma tekniği ile işlenen, modüle edilmiş daha kısa süreli bir gönderim darbesi de olabilir. (Bu yöntem, RRP-117 gibi 100 ila 800 µs genişliğinde gönderim darbeleri kullanan Hava Savunma Radarları için bir tipik örnektir.)
     
  2. Çok kısa süreli (<1 µs) modüle edilmemiş bir gönderim darbesi yollanır. Darbe gücünün kısıtlandığı bu yöntemde sadece çok kısa bir menzile ulaşmak mümkündür. (Bu yöntem Hava Trafik Kontrol radarlarında bir tipik uygulamadır, örneğin ASR-E radarı).
     
  3. Darbe süresi, seçilen yükseklik açısına bağlı olarak, istenilen menzile göre dinamik ayarlanır. Bunun sonucunda bireysel kalem demetler (pencil beams) örtüşür ve bir kosekant-kare çizge meydana gelir. Bu çizgedeki her bir demetin darbe gücü birbirinin aynıdır. Menzil değeri (ve En Küçük Menzil Ölçümü) sadece gönderim darbesinin genişliği ile ayarlanır!

Örnek olarak, aşağıdaki resimde modüle edilmiş uzun menzil gönderim darbeleri (darbe süresi: 60 µs) ve modüle edilmemiş kısa gönderim darbeleri (darbe süresi: 1 µs) ile bir radarın zaman çizelgesi (timeline) gösterilmiştir.

Resim 3: Değişik darbe genişlikleri ile elde edilen radar zaman çizelgesi

Uzun menzil
Uzun menzil
Kısa
menzil
Kısa
menzil
Kısa
menzil

Resim 3: Değişik darbe genişlikleri ile elde edilen radar zaman çizelgesi

Uzun menzil
Uzun menzil
Kısa
menzil
Kısa
menzil
Kısa
menzil

Resim 3: Değişik darbe genişlikleri ile elde edilen radar zaman çizelgesi

Yükseklik açısının alt bölgesinde, darbe-çiftinin işlenmesi (pulse-pair processing) tekniği ile sadece yakın çevredeki sabit hedef yankılarının bastırılmasında yararlı olan, çoğu kez üç adet olan, kısa menzil darbesi birbiri ardına yollanır.