www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Seyreltilmiş Anten Alanı

Resim 1: Seyreltilmiş Faz Dizi Anten

Resim 1: Seyreltilmiş Faz Dizi Anten

Seyreltilmiş Anten Alanı

Daha az sayıda bir ışıyıcıya sahip Faz Dizi Antenler, nadiren, seyreltilmiş anten alanı (thinned array) gibi kullanılırlar. Işıyıcı sayısının, tüm açıklığı tamamen doldurmaya yetecek ışıyıcı sayısının bir kesrine (fraction) kadar düşürülmesi, ana topuzun şeklini önemli ölçüde bozmaz. Ancak ışıyıcı sayısının bu değerden az olması durumunda antenin ana topuzunun (main lobe) ışıma deseninde (radiation pattern) bozulmalar meydana gelebilir. Seyreltilmiş anten dizisinin kazancı gerçekte kullanılan ışıyıcı sayısına bağlıdır. Ana topuzun biçimi, anten açıklığının tamamının ışıma elemanlarıyla dolu iken oluşan biçimine benzer. Bununla beraber yan topuzların (sidelobes) deseni azaltılan ışıyıcı sayısına orantılı olarak kötüleşir.

Resimdeki örnekte düzgün ızgaradan (grid) ışıma elemanları rastgele çıkarılmış bir seyreltilmiş anten dizisi görülmektedir. Olabilecek en fazla eleman sayısının % 25 inin kullanılması durumunda ana topuzun deseninin Yarı Güç Genişliği (beamwidth) 1 dereceden az olur. Yani zayıflama halâ –3 dB gibi oldukça iyi bir değerdir. Ancak bu durumda gönderim enerjisinin % 75 gibi bir bölümü yan topuzların bulunduğu bölgeye kayar.

Resim 1 de AN/FPS-115 ”Pave Paws“ radarının seyreltilmiş anten alanının bir pratik örneği görülmektedir. En uzun dizinin ışıyıcı sayısı 32 adettir. Anten, gönderim sırasında toplam 2 677 adet ışıyıcıdan yalnızca 1 792 adedini kullanır. Bu seyreltme, yan topuzların seviyesini bir tam dolu açıklıktakine göre yaklaşık 4 dB arttırır.[1]

Kaynaklar ve başvurular:

  1. Brockway McMillan et al.: “Radiation Intensity of the PAVE PAWS Radar System”, National Research Council Washington DC, 1979 (411317) p. 16 - 18 (çevrim içi)