www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Radar Anteninin İşlevleri

Anten bir radar sisteminin en hassas parçalarından biridir ve tüm sistem içinde aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

Antenin mekanik yapısının bu görevleri her türlü hava koşulları altında yerine getirebilecek kadar sağlam olması gerekir. Bu yüzden çok kötü hava koşulları altında kararlı çalışmasını sağlayabilmek amacıyla sıkça radom olarak adlandırılan mahfazalar içine monte edilirler.

Bir radar tesisinin güç kapasitesi, basitçe, etken anten büyüklüğü ile gönderim gücünün çarpımına doğru orantılıdır. Antene yapılacak her yatırım, radar aygıtının güç kapasitesini daima doğrudan olumlu etkiler.

Antenlerdeki bu gereksinimler göz önüne alındığında, temel olarak iki tür radar anteni öne çıkar: