www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

PIN-Diyotlu Dubleks Aygıt

Resim 1: PIN-diyotlu bir dubleks aygıtın prensibi

Resim 1: PIN-diyotlu bir dubleks aygıtın prensibi

PIN-Diyotlu Dubleks Aygıt

Bir PIN-diyot, iç direncini ön gerilimine (bias voltage) ve polarizasyonuna bağlı olarak değiştirir. Negatif ön gerilimde (tıkama yönünde), AC-iç direnci yaklaşık 6 kΩ iken, buna karşılık pozitif ön gerilimde (iletim yönünde) sadece yaklaşık 5 Ω dur. PIN-diyotları bu nedenle, Resim. 1 de gösterildiği gibi, ön gerilimlerine bağlı olarak hızlı anahtar gibi kullanılabilirler.

PIN-diyotlar kullanarak yarıiletken teknolojisiyle yapılan dubleks aygıtlar, iyi tıkama yalıtımı sağlamaları, hızlı toparlanma süresi ve uzun ömre sahip olmaları nedeniyle cazip bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Düşük güçlerde işaret, PIN-diyotlarla yapılan bir sınırlama devresi ve ihmal edilebilir hat kayıpları sayesinde alıcının girişinde bir sabit seviyede tutulabilmektedir. Ancak, alıcı hattında gönderim gücünün düşük kayıplarla iyi bir şekilde engellenmesi için PIN-diyotlarının aktif olarak anahtarlanması gerekir. Bu, devreyi daha karmaşık hale getirir ve eğer anahtarlama gerilimi kaybedilirse aygıt tümüyle devre dışı da kalabilir. Bu nedenle, pratikte, güvenlik amacıyla bir biri ardına birkaç anahtarlama kademesi konulur.

Sonlandırma
dirençleri
Tınlaşım hatları
Yönlü bağlaştırıcı
PIN-
diyotlar

Resim 2: Bir radar alıcısındaki şerit hat teknolojisi ile yapılmış PIN-diyotlu modül

Sonlandırma
dirençleri
Tınlaşım hatları
Yönlü bağlaştırıcı
PIN-
diyotlar

Resim 2: Bir radar alıcısındaki şerit hat teknolojisi ile yapılmış PIN-diyotlu modül

Bu modül, her bir tınlaşım hattını kısa devre etmek için iki adet PIN-diyotu kullanır ve böylece girişteki yüksek frekanslı enerjiyi bir kontrol gerilimine bağlı olarak anahtarlayarak, ya sonlandırma dirençlerine ya da bu modülün çıkışına, yani alıcının girişine gitmesini sağlar.

PIN-diyotlar, çoğunlukla eşzamanlayıcı (syncronizer) tarafından sağlanan bir kontrol gerilimi ile anahtarlama yapar.

Üstünlükleri:
  • uzun ömür
  • gecikmesiz anahtarlama
  • hızlı toparlanma süresi
Sakıncaları:
  • aktif anahtarlama gerilimi gereksinimi
  • arızalı bir kademenin sistemi tümüyle devre dışı bırakma olasılığı
  • anahtarlanacak yüksek güçler için ek güvenlik önlemleri ihtiyacı