www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Konik Tarama Yöntemi İle Yön Bulma

Resim 1: Konik Tarama Yönteminde anten çizgesi merkez eksen etrafında döner.

Resim 1: Konik Tarama Yönteminde anten çizgesi merkez eksen etrafında döner.

Bazı eski hedef izleme radarlarında hedefin yönünün belirlenmesi için yankı işaretinin en küçük değerinin kullanıldığı „konik tarama“ (conical scan) adı verilen bir yöntem kullanılırdı.

Bu anten çizgesi antendeki ışıyıcının çok hızlı döndürülmesiyle elde edilir. Işıma çizgesi, antenin doğrusal geometrik ekseni etrafında döner. Bu sırada antenin optik yönünde işaretin en küçük değeri olan tepe noktası antende bulunan bir huni biçimli çizge oluşur.

Hedef, daima anten ışıma çizgesinin oldukça iyi bir eğime sahip olduğu yan cephesinde yer alır, yani burada hedefin en küçük bir açısal değişikliği bile yankı işaretinin seviyesinde nispeten bir büyük değişmeye sebep olur.

Bir an için bu Konik Tarama Yönteminin bir hedefin izlenmesi sırasında kullanıldığını düşünelim. Hedef tam olarak anten ekseninde yer alıyorsa, nispeten sabit, ama çok küçük bir yankı işareti alınır. Fakat hedef, eksenden sadece biraz uzaklaşsa bile, anten çizgesinin dönüşünde işaretin seviyesi değişir. Hedef, örneğin çok sola kaymışsa, o zaman yankı işareti en büyük değere ulaşır; anten beslemesinin döndürme motoru sol yönü işaret ediyor ve sağ yönü işaret ediyorsa, o zaman bir en küçük yankı değeri alınır. Eğer hedef en küçük değerinden biraz daha sola doğru hareket etmişse, o zaman bir bilgisayar bu bilgiyi değerlendirir ve anten servomotoruna sabit seviyede bir yankı işareti alınana kadar sola çevirmesini sağlayan kontrol gerilimi yollar. Bu şekilde radar antenine göre hedefin azimut ve yükseklik açıları daima otomatik ve iyi bir doğrulukla belirlenir.

© 2005 Christian Wolff

Resim 2: Konik Tarama Yönteminin bir canlandırması.

Ayrıca „Sadece Alışta Konik Tarama” (Conical Scan on Receive Only, COSRO) olarak adlandırılan, radar sadece alım modunda iken kullanılabilen, bir yöntem daha vardır. Burada, gönderim ve alım için farklı antenler kullanılır. Sadece alıcı anten konik taramayı kullanır. Gönderici antenin anten çizgesi alıcı antenin tüm açılarını kapsayacak kadar geniş olmalıdır.