www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Vivaldi Anten

Resim 1: Bir Vivaldi antenin yapısı (Baskılı devre burada şeffaf gösterilmiştir.)

Resim 1: Bir Vivaldi antenin yapısı (Baskılı devre burada şeffaf gösterilmiştir.)

Harici topraklama
(üst katman)
Taşıyıcı-
malzeme
Merkezi iletken
(orta katman)
Harici topraklama
(alt katman)

Resim 2: Bir simetrik, taban-tabana zıt (antipodal) Vivaldi antenin patlatılmış görüntüsü

Harici topraklama
(üst katman)
Taşıyıcı-
malzeme
Merkezi iletken
(orta katman)
Harici topraklama
(alt katman)

Resim 2: Bir simetrik, taban-tabana zıt (antipodal) Vivaldi antenin patlatılmış görüntüsü

Vivaldi Anten

Vivaldi anteni (Tapered Slot Antenna, TSA) yarığın konik olarak genişlediği çok geniş bantlı bir yarıklı antendir. Bu anten 1979 yılında yapılan 9. Avrupa Mikrodalga Konferansında (EuMic ) Peter J. Gibson tarafından „Vivaldi Anten“ (Vivaldi Aerial) olarak tanıtılmıştır.

Vivaldi anten ince bakır katmandan ya da bildiğimiz çift taraflı baskılı devre plakasından imal edilebilir. Bu malzemenin kalınlığı ve dielektrik katsayısı gibi parametreleri antenin özelliğini etkiler. Aynı malzeme üzerinde birkaç anten yan yana getirilerek bir grup anteni de yapılabilir.

Antenin kendisi sadece iki boyutlu bir üstel (exponential) boynuz olarak algılanan konik yarıktan meydana gelir. Besleme yarığın dar tarafından yapılır. Yayın yönüne göre zıt taraf, λ/4 uzunluğunda „koçan“ olarakta adlandırabileceğimiz bir iletken bölümü ile kısa devre edilir. Antenin bant genişliğini arttırmak için bu koçan merkez frekansın dalga boyunun dörtte biri çapta çember biçiminde olabilir. İkinci iletken katmanın çember biçimli besleme hattı ile sonlandırılması, şerit iletken teknolojisinde sadece besleme sisteminin geniş banda uyarlaması için kullanılır.

Bireysel ışıyıcı elemanların polarizasyonu doğrusaldır. Elektriksel hat çizgileri baskılı devre plakasına paraleldir. Bir ikinci polarizasyon düzlemi için, gruplar, iletken plakalara çapraz geçmeli yerleştirilirler. Antenin ışıma yönü konik yarığın genişlediği yöndür. Bant genişliğinin büyük olması nedeniyle bu anten biçimi Ultra Geniş Bantlı Radarlar için uygundur.

Bu antenler üç türlü yapıya sahiptir:

Adlandırma hakkında güvenilir bir bilgi yoktur, Peter Gibson kendisi de herhangi bir yayınında bu adlandırmanın nedenini belirtmemiştir. Kesin olan tek şey Peter Gibson’un bir Vivaldi hayranı olduğudur. Anteni, bir trompet hunisinden kesilmiş gibi görünen bir açıklığa sahipti. İsmin verilmesinde bu görüntü ilham vermiş olmalı (Vivaldi çok sayıda trompet konçertosu bestelemiştir).