www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Karga-yuvası Anten

Resim 1: Bir karga-yuvası anten modeli

Resim 1: Bir Karga-yuvası Anten modeli

Karga-yuvası Anten

Karga-yuvası Anten (CNA) Fraunhofer-Yüksek Frekans Fiziği ve Radar Teknolojisi Enstitüsü (Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik, FHR) tarafından geliştirilmiş ve patenti alınmış, bir hayali küre hacmi içinde besleme iletkenlerinin uçlarının sabitlenmiş olduğu taban plakasına dikey yönde yükselen, çok sayıda bireysel ışıma elemanının üç boyutta yerleştirildiği bir Faz Dizi Antendir. Bu antende, anten ışıma çizgesinin bir sayısal biçimlendirilmesi sayesinde hemen hemen her yönde eşzamanlı keskin demetli bir yayın deseni elde edilebilmektedir. Her bir ışıma elemanının küre biçimli hacim içindeki uzaysal konumu, ikincil ana topuzları önlemek amacıyla bir belirlenmiş istatistiksel dağılıma uygun olarak düzenlenmiştir. Anten ışıma çizgesinin her yönde eş özelliklere sahip olabilmesi için bu dağılımın simetrik olması zorunludur.

Küresel biçimli yapısı sayesinde Karga-yuvası Anten, elektronik biçimlendirilmiş yayın deseniyle, azimut ve yükseklik açılarında (taban plakası yönü hariç) tüm uzayı tarayabilmektedir. Antenin bu özelliğine kapsama yeteneği denilmektedir. Yönlü bir ışıma için demet biçimlendirme sırasında gereken faz kaydırma miktarları bir özel bilgisayar tarafından hesaplanır. Her bir ışıma elemanı için gerekli sabitleştirme işlemi, göreli yalıtkanlık katsayısı (relative dielectric constant) εr 1 e yakın yalıtkan malzeme kullanılarak yapılır. Bu, anten içinde elektromanyetik dalgaların yayılım hızının azalması sonucu meydana gelebilecek ilave bozulmaların önlenebilmesi için de gereklidir.

X-bandında çalışan, üç boyutlu hacmi içinde yaklaşık 2 000 adet kadar bireysel ışıma elemanı bulunabilen, bu tür bir antenin çapı yaklaşık 1,5 ila 2 m arasındadır. Bu anten yüksek direklere sahip bir geminin en yüksek direğinde bulunan ve her yönün gözlemlenebildiği bir platformu andırması nedeniyle „Karga-yuvası Anten“ (Crow's -Nest Antenna) olarak adlandırılmıştır.