www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Gregory-Anteni

Resim 1: Bir Gregory-antenin prensibi

Resim 1: Bir Gregory-antenin prensibi

Gregory-Anteni

Gregory-anteni, Cassegrain-antende olduğu gibi, genellikle bir dönel paraboloit olan ikincil yansıtıcının, bir içbükey (concave) biçimli ana yansıtıcı karşısına yerleştirildiği bir antendir. Gregory-antende ana ışıyıcı ana odağın gerisindedir. Gregory-antenin ikincil yansıtıcısı elipsoit içbükey biçimli olduğundan iki adet odak noktası vardır. Bu elipsoidin odaklarından biri paraboloidin ana odağı (primary focus) ile çakışır ve iki yansıtıcı arasında yer alır. İkincil yansıtıcıya daha yakın olan ikincil odakta (secondary focus) ise ana ışıyıcı yer alır.

Cassegrain-anteninde ise ana ışıyıcı, ana odağın önündeki bir dışbükey (convex) hiperboloit biçimli ikincil yansıtıcının odak noktasında yer alır.