www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Geniş Dikey Açıklık

Yükselik
açısı
Güç
Ufuk çizgisi
Transpondere doğrudan
işaret yolu
Yerden ya da binalardan
yansıyan işaretler zayıflar

Resim 1: Bir 90° döndürülmüş kartezyen koordinat sistemi

Yükselik
açısı
Güç
Ufuk çizgisi
Transpondere doğrudan
işaret yolu
Yerden ya da binalardan
yansıyan işaretler zayıflar

Resim 1: Bir 90° döndürülmüş kartezyen koordinat sistemi

Yükselik
açısı
Güç
Ufuk çizgisi
Transpondere doğrudan
işaret yolu
Yerden ya da binalardan
yansıyan işaretler zayıflar

Resim 1: 90° döndürülmüş bir Kartezyen koordinat sistemi

Geniş Dikey Açıklık

Geniş Dikey Açıklıklı (GDA) (Large Vertical Aperture, LVA) antenler en çok ikincil radarlarda kullanılır. Bir GDA antene ait dikey ışıma çizgesinde daha keskin hatlar bulunur. GDA anten bir Faz Dizi Antendir ve dikey alanı çok sayıda ışıma elemanından meydana gelir. Bu elemanlar istenen ışıma çizgesini oluşturmak için farklı (ama tam ayarlanmış) faz ve güçle beslenirler.

Pratikte bir GDA antende, ana topuzu bir pozitif yükseklik açısında tutabilmek için, anten hafifçe yukarı doğru döndürülür. Çizgenin alt yan tarafındaki zayıflama beher gradyan için 4 ila 10 dB dir ve buralarda göz ardı edilemeyecek güçlere hızla ulaşır. (Diğer anten biçimlerinde yatıklık miktarına bağlı olarak beher gradyan için sadece 1,5 ila 2 dB lik değerler hedeflenir.)

Negatif yükseklik açılarındaki azalmış anten kazançları nedeniyle yerden yansımalar zayıflar. Bunun şöyle üstünlükleri vardır:

  1. GDA antenin yan topuzları küçüktür ve böylece ışıma en çok ana yönde meydana gelir. Bu özelliği ikincil radarın menzilini arttırır.
  2. GDA anten, doğrudan gelen, ancak yerden yansıyarak bir başka hizadan kaçık (off-boresight) açıyla antene ulaşan işaretlerin gücünü azaltır. Bu, tek darbe yöntemiyle azimut açılarının belirlenmesindeki hataları azaltır.
  3. GDA antenin, antenin altında kalan binalara ya da yerdeki diğer yansıtıcı yüzeylere bulunduğu yöndeki gönderim gücü azalır. Böylece hem hatalı sorgulama olasılığı ve hem de bunun bir sonucu olarak hatalı yanıtlar azalır.
GDA anten resimleri

Resim 2: MSSR 2000 I radarının standart GDA-anteni

Resim 3: Hafifçe yukarıya doğru yatık GDA-anten (yatma pozitif)

Resim 4: Uçuş güvenlik için kullanılan İkincil Gözetim Radarı; Cölpin, Almanya