www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Faz Kaydırıcılar

PIN-diyot kumanda gerilimleri
180°
22,5°
90°
45°

Resim 1: Dolambaçlı yollardan oluşan seramik faz kaydırıcı baskılı devresi

PIN-diyot kumanda gerilimleri
180°
22,5°
90°
45°

Resim 1: Dolambaçlı yollardan oluşan seramik faz kaydırıcı baskılı devresi

Faz Kaydırıcılar

Faz kaydırıcılarla faz açısını ayarlamak mümkündür, ancak anahtarlanması daha hızlıdır. Resimde, bir radara ait 4-bitlik faz kaydırma devresindeki dolambaçlı yollarla anahtarlama yapılarak gerçekleştirilen 0° den 337,5° ye kadar, her biri arasında 22,5° lik faz farkı bulunan 16 adet kademe görülmektedir.

Benzeri şekilde resimde toplam 24 adet PIN-diyot için anahtarlama gerilimi sağlayan hatlardaki endüktans açıkça görülmektedir.

Faz kaydırma modülü hem gönderim ve hem de alım yolunda çalıştığından, bu iki yol arasındaki dallanma (branching) modülün yer aldığı seramik baskılı devresi üzerinde bulunan giriş ve çıkış terminallerindeki PIN-diyot bağlantıları ile sağlanır.

Alım anında, gönderim anına karşılık gelen aynı veri sözcüğünün kullanılması gerekir.
Mantık şöyledir: Çizge biçimini en son gönderen ışıyıcı, alım evresinde, aynı yönden gelen yankı işaretini en önce alır ve yine en uzun dolambaçlı yolu kullanması gerekir.

45°
90°
180°

Resim 2: Dolambaçlı yollardan oluşan bir faz kaydırma devresinin prensibi

45°
90°
180°

Resim 2: Dolambaçlı yollardan oluşan bir faz kaydırma devresinin prensibi

İlave hat uzunlukları YF-işareti için belirlenmiş faz kayma miktarlarında gecikmelere sebep olur. Yandaki grafikte her biri 3-bitlik, üç adet faz kaydırma zinciri görülmektedir. Anahtarlar, bir kontrol gerilimiyle YF-işaretini karşılık gelen dolambaçlı yola aktaran hızlı PIN-diyot anahtarlardır. Aynı anda birkaç dolambaçlı yolun anahtarlanması mümkündür, bu durumda bunların gecikmeleri eklenirler. Bir merkezi bilgisayar her bir ışıma elemanı için gerekli faz kaymasını hesaplar ve dolambaçlı yolların değişik birleşimlerini işaret hattına bağlar.

Ancak, faz kaydırıcıların programlanması ve her şeyden önce, bir seri hat üzerinden bilgilerin faz kaydırıcılara iletilmesi çok zaman alır. Bu yeniden programlama alım süresi ile bir sonraki iletim darbesi arasındaki ölü zaman içinde gerçekleştirilir. Bu süre 200 µs yi bulabilir.