www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Faz Dizi Antenin Kazancı

Model: Bir gezegende olduğu gibi bir ışın demeti ile bir kubbe aydınlanıyor. Gözlemci daima tam olarak aydınlatılan yüzeyde durmalıdır. Gözlemci kubbenin kenarında ki yüzeye eğik baktığından, eşit büyüklükte aydınlatma izdüşümü (lekesi) izleniminin oluşması için aydınlatılan yüzeyin daha büyük olması gerekir.

Resim 1: Grafikte bir Faz Dizi Antenin ışıma demetinin genişliğinin far-modeli

Resim 1: Grafikte bir Faz Dizi Antenin ışıma demetinin genişliğinin far-modeli

Model: Bir gezegende olduğu gibi bir ışın demeti ile bir kubbe aydınlanıyor. Gözlemci daima tam olarak aydınlatılan yüzeyde durmalıdır. Gözlemci kubbenin kenarında ki yüzeye eğik baktığından, eşit büyüklükte aydınlatma izdüşümü (lekesi) izleniminin oluşması için aydınlatılan yüzeyin daha büyük olması gerekir.

Resim 1: Grafikte bir Faz Dizi Antenin ışıma demetinin genişliğinin far-modeli

Bir Faz Dizi Antenin Kazancı

Açıklayıcı bir model olarak; bir yarı kürenin merkezinde, bu yarı kürenin iç yüzeyini aydınlatan bir farın bulunduğunu düşünelim, böylece bu aydınlatılmış yüzeyin hemen altında duran bir gözlemci merkezi bir bakış açısında küre yüzeyine çarpan ışığın yeşil renkli lekelerini (bir izdüşüm olarak) aynı büyüklükte görecektir. Ancak kenardaki gözlemcinin yüzeye bir açıyla bakması nedeniyle, yarı kürenin kenarlarında daha büyük bir yüzeyin aydınlatılması gerekir. Far, merkezi ışıma yönünde daha iyi odaklanabilir, bu nedenle „Yarı Güç Demet Açısı Θ” daha geniş ışıma açısındakilere göre daha dar, yani kazancı daha fazladır.

Faz Dizi Antenler yukarıda bahsettiğimiz far-modeli gibi davranırlar. Ancak, bir radar teknisyeninin bunu bilmesi ya da türetebilmesi gerekli değildir. Şunu bilmek yeterli olur:

Bir Faz Dizi Antenin kazancı s) ışıma açısına bağlı olarak kötüleşir.

Bir faz dizi antenin kazancı s) ışıma açısına bağlı olarak kötüleşir.

Bunun, örneğin anten kazancı ve açısal çözünürlük üzerinde doğrudan bir etkisi olmaktadır. Faz Dizi Antenlerde bu veriler daima „nişan hattı“ (boresight) olarakta adlandırılan merkezi yöne göre verilir. Bu, genellikle yukarı doğru 30° ila 45° arasında eğiktir. Alçaktan seyreden hedefler için Faz Dizi Antenlerin 30° ila 45° arasında aşağıya doğru inip-çıkması (swivel) gerekir. Böylece antenin bu yöndeki kazancı ve açısal çözünürlüğü bir hayli kötüleşir. Bu nedenle hedef izleme- ya da füze kontrol radarlarında mümkün olabilecek bu aşağı inme-çıkma açısı genellikle küçük değerlerde tutulur.