www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Fan Pervanesi Tipi Anten

Bir fan pervane tipi anten diyagramı:
Şekil serinlemek için kullanılan bir Çin yelpazesini andırmaktadır.

Resim 1: Bir fan pervanesi tipi antenin çizgesi
a) Yan görünüş
b) Ön görünüş

Fan Pervanesi Tipi Anten

Fan pervane tipi bir anten, bir boyutunda çok dar açıklık açısı ve diğer boyutunda ise daha geniş bir açıklık açısı bulunan bir çizgeye sahip yönlü bir antendir.

Bu çizge, bir parabol yansıtıcı (reflector) kesildiğinde ya da bir parabol kesitinin bir parçası kullanıldığında elde edilir. Yansıtıcı boyutu düşeyde dar ve yatayda ise daha geniş olduğundan, düşeyde daha geniş ve yatayda ise çok küçük açıklık açısı olan bir demet üretir. (Anten ne kadar geniş olursa, çizge de o kadar küçük olur!)

Yansıtıcı bir parabolidin kesitinden başka bir şey değilidirt

Resim 2: Yansıtıcı, sadece bir paraboloidin kesitidir

Resim 3: Yükseklik Bulucu radar PRW-17

Bu tür antenler genellikle 90° döndürülerek yükseklik bulucu radar anteni olarakta kullanılır. Yansıtıcı, yatay düzlemde dar ve düşey düzlemde daha geniş olması nedeniyle, yatayda açıklığı daha geniş (5 ila 7° arasında değişen) ve düşeyde çok dar (çoğu kez 1° den az) bir açıklık açısına sahip demet üretir. Bu tür anten çizgesi, bir kunduzun kuyruğu gibi düz ve geniş olduğundan, Amerikan teknik yayınlarında „kunduz kuyruğu“ olarakta adlandırılmaktadır.

Resim 1: Bir fan pervanesi tipi antenin çizgesi
a) Yan görünüş
b) Ön görünüş