www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Özel Anten Çizgeleri

İzleme Demeti
Kılavuz Demeti
Yakalama Demeti

Resim 1: Fırlatılmış bir füzenin uçuş yolu

İzleme Demeti
Kılavuz Demeti
Yakalama Demeti

Resim 1: Fırlatılmış bir füzenin uçuş yolu

Özel Anten Çizgeleri

Bir radar sisteminde komuta kontrollü füze yöngüdümü için birkaç özel anten çizgesi oluşturulur. Kılavuz Kumanda (Command Guidance) yer kontrolde bulunan bir bilgisayarca hesaplanan kumanda işaretlerinin, füzeye, füzenin doğrudan hedefi bulacağı yolu bildirmek üzere yollandığı bir füze kumanda sistemidir. Radar iki sistemden meydana gelir: bir ya da daha fazla hedef kanalı ve bir ya da daha fazla füze kanalı.

Yakalama Demeti / Kılavuz Demeti

Bir fırlatma sırasında kumanda edilecek füze algılanacaksa ilk olarak çok geniş açılı, ancak menzili kısa Yakalama Demeti (Capture Beam) denilen bir anten demeti devreye girer. Kumanda merkezi, füzenin algılanmasının ardından bu kez daha uzun menzilli, ancak açısı daha dar Kılavuz Demet (Guidance Beam) denilen bir anten demetiyle füzeye kumandaya devam eder. Resimde, fırlatılmış bir füzenin, kumanda merkezinden hedefe nasıl yönlendirildiği gösterilmektedir.

İzleme Demeti

İzleme Demeti (Track Beam) yalnızca bir izleme kanalına aittir. Uygulanan iki yöntem vardır: Konik Tarama Sistemi ve Tek Darbe Sistemi:

  1. Konik Tarama Sisteminde (Conical Scan System) hedefin bulunduğu eksen etrafında dönen bir küçük anten çizgesi yer alır. Eğer, hedef bu eksenden saparsa bir hata gerilimi oluşur ve bu hata gerilimi antene gönderilir. Gelen bu hata gerilimine uygun olarak, anten, en düşük yankı işaretini alacak şekilde hedefe doğru yönünü tekrar düzeltir.
  2. Tek Darbe Sisteminde (Monopulse System), dört alıcı antenin faza açısına bağımlı eşzamanlı toplamıyla dört anten çizgesi meydana gelir. Hedef daima bu dört çizgenin ortasında olmalıdır, aksi takdirde bir hata işareti oluşur. Bu hata işareti antene yollanarak, antenin hedefe doğru yeniden konumlanması sağlanır.