www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dubleks Aygıt

Gönderici
Alıcı

Resim 1: Bir dubleks aygıtın radar sistemindeki yeri

Gönderici
Alıcı

Resim 1: Bir dubleks aygıtın radar sistemindeki yeri

Dubleks Aygıt

Bir birincil radara, gönderdiği işaretler ve yansıyan işaretlerin aynı frekansta olması ve bu iki olayın farklı zamanlarda meydana gelmesi nedeniyle, yalnızca bir anten yeterli olmaktadır.
Gönderilen ve alınan işareti gerekli hatta aktarma görevini dubleks aygıt (duplexer) yapar.

Bu transfer işlemi

En basit çözüm burada bir ferrit sirkülatör kullanmaktır. Pratikte 100 kW a kadar tepe gücüne sahip sirkülatörleri yapmak kolay değildir. Bunun yanında sirkülatörler 30-40 dB den fazla bir ayırma gücüne sahip değildir ve hassas alıcı devrelerini yüksek gönderim güçlerinden yeterince koruyamamaktadır. Öte yandan, sirkülatörlerin, gönderici halâ çalışıyor olsa bile, alınan bir yankı işaretini alıcıya yönlendirme gibi bir üstünlüğü de bulunmaktadır. Bu nedenle diğer dubleks aygıt sistemlerindeki En Küçük Ölçüm Menzili gibi bir kısıtlaması da yoktur. Bu nedenle, örneğin DPR886 gibi çok düşük gönderim darbe gücüyle çalışan radarlarda kullanılırlar.

Çok yüksek darbe gücüne sahip radar göndericilerinde, bunların yerine Gaz Boşaltımlı Tüpler kullanılır. Maalesef, gaz boşaltım prensibiyle çalışan bir gönderim-alım anahtarlayıcısının ateşleme için nano saniye mertebesinde bir tepki süresine ihtiyacı vardır. Tam güç ancak bu süre içinde alıcıya varabilmektedir! Ateşleme aralığı uçlarında 800 ila 1200 V arasındaki bir değerde tutulan, Canlı Tutma Gerilimi (keep alive voltage) olarakta adlandırılan, bir ön gerilim sayesinde Gönderim/Alım Hücrelerinin (TR-cells) ateşlenmesi hızlandırılır. Bu tür Gönderici-/Alıcı Anahtarlama aygıtına örnek olarak Dallamalı-Dubleks Aygıtını (Branch- Duplexer) ve Dengeli-Dubleks Aygıtını (Balanced Duplexer) göstermek mümkündür.

Güçlü PIN-diyotların ise böyle bir sakıncası bulunmamaktadır. Ancak, işlevin yerine getirilmesi sırasında bir ya da daha fazla kontrol gerilimi gerekir. Buradaki bir olası kumanda hatasının (malfunction) sonuçları çok ciddi olabilir.