www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Defazoare

Tensiunile de polarizare pentru
comanda diodelor PIN
180°
22,5°
90°
45°

Figura 1: Circuit defazor cu diode PIN şi linii de întârziere

Tensiunile de polarizare pentru
comanda diodelor PIN
180°
22,5°
90°
45°

Figura 1: Circuit defazor cu diode PIN şi linii de întârziere

Defazoarele comandate cu diode PIN au avantajul că sunt foarte rapide. În figura 1 este prezentat un defazor comandat pe 4 biţi, cu diode PIN şi linii de întârziere, din compunerea unui radar cu reţea fazată de antene. Prin comanda comutatoarelor cu diode PIN traseul semnalului este schimbat prin diferitele linii de întârziere, defazajul fiind proporţional cu întârzierea semnalului. Se pot obţine astfel 16 defazaje diferite între 0° şi 337,5°, în trepte de 22,5°.

În figură pot fi observate şi traseele tensiunilor de polarizare a celor 24 de diode PIN, împreună cu inductanţele cu rol de filtre trece jos (liniile subţiri, cu meandre). Comanda comutatoarelor cu diode PIN se realizează prin intemediul tensiunilor de polarizare.

Deoarece acest modul defazor lucrează atât la emisie cât şi la recepţie, la intrarea şi ieşirea circuitului sunt prevăzute comutatoare comandate cu diode PIN, pentru comutarea succesivă a defazorului la traseul de emisie, respectiv de recepţie.

Principala aplicaţie a acestui defazor este de a asigura defazajele necesare pentru formarea şi deplasarea electronică a caracteristicii de directivitate a reţelelor de antene fazate. Direcţia caracteristicii de directivitate depinde de defazajele care există între semnalele aplicate elementelor reţelei de antene. Acelaşi defazaj este folosit atât la emisie cât şi la recepţie, deci comanda diodelor PIN trebuie să fie identică. Motivul este simplu: caracteristica de directivitate trebuie să fie orientată la recepţie în aceeaşi direcţie în care a fost emis semnalul de sondaj.

45°
90°
180°

Figura 2: Principiul de funcţionare al defazorului cu linii de întârziere

45°
90°
180°

Figura 2: Principiul de funcţionare al defazorului cu linii de întârziere

Principiul de funcţionare a defazorului constă în rutarea semnalului pe trasee de lungime diferită, în funcţie de defazajul dorit. Liniile de întârziere întârzie semnalul, acesta având la ieşire un anumit defazaj, în funcţie de drumul parcurs. Figura 2 prezintă trei exemple de defazaje introduse de un defazor cu trei etaje de linii de întârziere. Comutatoarele sunt diodele PIN cu acţionare rapidă. Defazajul necesar fiecărui element al reţelei de antene este calculat de un computer, care stabileşte comenzile necesare fiecărui comutator cu diode PIN pentru a asigura combinaţia corespunzătoare de linii de întârziere prin care va trece semnalul.