www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Comutatorul de antenă cu cuplor direcţional

Comutatoarele de antenă cu ramificaţii folosesc tronsoane de linii de lungime λ /4 şi din această cauză funcţionează într-o gamă foarte îngustă de frecvenţe. Acest lucru face practic imposibilă schimbarea frecvenţei de lucru a radarului, în special în condiţiile existenţei bruiajului ochit.

Sistemele radar care lucrează într-o bandă largă de frecvenţe necesită folosirea unui comutator de antenă cu o gamă mai largă de frecvenţe. Un astfel de comutator este cel echilibrat, ce foloseşte cuploare direcţionale de 3 dB. Principiul de funcţionare al acestor comutatoare este următorul:

Emiţător
Receptor
Descărcător
Cuplor
Cuplor
Antenă
Sarcină
echivalentă

Figura 1: Principiul de funcţionare al comutatorului cu cuplor direcţional

Emiţător
Receptor
Descărcător
Cuplor
Cuplor
Antenă
Sarcină
echivalentă

Figura 1: Principiul de funcţionare al comutatorului cu cuplor direcţional

Pe timpul recepţiei descărcătoarele sunt dezamorsate, iar semnalele ecou de la antenă vor trece prin ele neatenuate. Semnalul va trece prin ambele cuploare. În braţul dinspre receptor semnalele din cele două braţe sunt în fază şi se vor însuma. Astfel, întreaga energie a semnalului este transmisă de la antenă către receptor. Pierderile de inserţie ale acestor comutatoare sunt de aproximativ 0,5 la 1,5 dB.