www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Antene cu sursă decalată

Figura 1: Antenă cu sursă decalată, ca secţiune de paraboloid

Figura 1: Antenă cu sursă decalată, ca secţiune de paraboloid

Antene cu sursă decalată

Una din problemele întâlnite în cazul antenelor cu reflector o reprezintă efectul de umbrire produs de sursa primară dispusă în faţa reflectorului. Aceasta, împreună cu fiderii dispuşi în faţa reflectorului, reprezintă un obstacol pentru undele care se propagă de la reflector.

Rezolvarea acestei probleme se realizează prin dispunerea decalată a radiatorului faţă de centrul reflectorului. Astfel de antene cu reflector se numesc antene cu sursă primară decalată sau „offset”. Radiatorul este înclinat în sus, iar jumătatea de jos a parabolei reflectorului este îndepărtată. Reflectorul va fi mai puţin curbat, având o distanţă focală mai mare. Astfel, radiatorul va fi dispus mai departe de reflector, şi de aceea trebuie să aibă o directivitate mai mare pentru a evita radiaţia undelor în afara reflectorului. În acest caz, antenele horn utilizate ca surse primare trebuie să fie mai mari, fiind mai scumpe şi mai dificil de construit.

Antenele cu sursă decalată sunt utilizate şi ca antene de recepţie prin satelit. Reflectorul are o forma unei secţiuni ovale de paraboloid. Această formă permite distribuţia energiei cu aceeaşi densitate pe toată suprafaţa reflectorului. Explicaţia este simplă dacă ne gândim la zona iluminată de o lanternă. Dacă fasciculul lanternei este proiectat perpendicular pe o suprafaţă, zona iluminată are o formă de cerc, dar dacă fasciculul este proiectat sub un anumit unghi, zona iluminată va avea formă de elipsă. Ca exemplu, o antenă cu sursă decalată care are o lăţime de 1,25 m, va trebui să aibă o înălţime de 1,35 m. Prin proiecţia acestei suprafeţe pe direcţia de radiaţie va rezulta o suprafaţă circulară.

Focar
suprafaţa
efectivă a
reflectorului
proiecţia
suprafeţei
reflectorului

Figura 2: Geometria unei antene parabolice cu sursă decalată

Focar
suprafaţa
efectivă a
reflectorului
proiecţia
suprafeţei
reflectorului

Figura 2: Geometria unei antene parabolice cu sursă decalată