www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Funcţiile antenelor

Antena reprezintă una din cele mai importante componente ale unui sistem radar. Ea realizează următoarele funcţii principale:

Structura antenelor trebuie să asigure menţinerea parametrilor de funcţionare în toate condiţiile de mediu. În locaţiile expuse unor condiţii de mediu extreme, antenele sunt dispuse în interiorul unor radom-uri.

Se poate demonstra că performanţele de bază ale unui radar sunt proporţionale cu produsul dintre aria efectivă sau apertura antenei şi puterea medie de emisie. Rezultă că o bună proiectare a antenelor conduce la o îmbunătăţire a performanţelor radarului.

Având în vedere funcţiile prezentate ale antenelor, precum şi randamentul necesar, vom considera cazul celor două tipuri de antene utilizate cel mai des în sistemele radar, şi anume: