www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Alçak- ve Yüksek Demet

Yüksek demet
Alçak demet
Yüksek demet
alıcısı
Alçak demet
alıcısı
Güç
bölücüsü
Gönderici

Resim 1: Alçak ve yüksek demetleri ayrı beslenen radar anteni

Yüksek demet
Alçak demet
Yüksek demet
alıcısı
Alçak demet
alıcısı
Güç
bölücüsü
Gönderici

Resim 1: Alçak ve yüksek demetleri
ayrı beslenen radar anteni

Alçak- ve Yüksek Demet

Grafikte iki boynuz ışıyıcısı (horn radiator) ile enerji beslemesi nasıl yapıldığı görülmektedir. Pratikte alt çizgenin kırmızı renkli boynuz ışıyıcısı, üst çizgeyi besleyen turuncu renkli boynuz ışıyıcısından daha fazla bir enerji ile beslenir. Enerji bu iki eleman arasında bir güç bölücüsü vasıtasıyla paylaştırılır. Her iki boynuz ışıyıcı, girişimleri (interferences) önlemek amacıyla farklı alıcı kanallarını beslerler.

Resim 2: radarının alçak- ve yüksek demeti ayrı beslenen anteni

Resim 2: ASR-NG radarının alçak- ve yüksek demeti ayrı beslenen anteni

Sadece alt demete ait ışıyıcının gönderici ile beslenmesi de mümkündür. Böylece daha düşük yüksekliklerde daha büyük menzillere ulaşılır. Buna rağmen işaret her iki kanalda da alınır. Bu durum, görüntülenen ışıma çizgesinin sınırlarının sadece −3 dB seviyesini gösterdiği için mümkündür. Daha düşük güç bileşenleri ile her iki ışıma çizgesi hemen hemen bütünüyle örtüşür. O zaman blok şemasında gösterilen güç bölücüsü (power divider) ve bir dubleks aygıt ortadan kalkar. Yüksek demet ışıyıcısı bir miktar gönderim enerjisini doğrudan alt demet ışıyıcısından aldığından, dubleks aygıtın olmayışı nedeniyle, alıcı girişinin yüksek güçlere karşı bir sınırlayıcı ile korunması gerekir.